Bakalářské práce 2024

From DCEwiki
Revision as of 18:33, 31 January 2024 by Keny (talk | contribs) (založena nová stránka s textem „<noinclude> Seznam bakalářských prací pro rok 2023 Kategorie:Diplomové a bakalářské práce Kategorie:2023 {|{{prettytable sortable}} |- !{{Hl2}}| Poř. číslo !{{Hl2}}| Autor !{{Hl2}}| Práce !{{Hl2}}| English title !{{Hl2}}| Jiné |- </noinclude> |   || Hobzová Kateřina || Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti || Media:Bp_2024_hobzova_katerina.pdf|Over-actuated vehicles energy efficiency eval…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2023

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
  Hobzová Kateřina Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti Over-actuated vehicles energy efficiency evaluation Posudky
  Kuban Ondřej Vývoj trakčního systému autonomního vozu Autonomous vehicle traction system development Posudky
  Melenovský Antonín Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat Automatic alignment of an onboard IMU using measured data Posudky