Bakalářské práce 2024

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2023

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
  Hobzová Kateřina Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti Over-actuated vehicles energy efficiency evaluation Posudky
  Kuban Ondřej Vývoj trakčního systému autonomního vozu Autonomous vehicle traction system development Posudky
  Melenovský Antonín Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat Automatic alignment of an onboard IMU using measured data Posudky