Bp 140 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:59, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění

Autor: Jiří Těhník

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je navrhnout strukturu a následně implementovat konfigurační software pro systém inteligentní regulace vytápění obytných prostor tak, aby bylo pomocí tohoto softwaru možno definovat veškeré funkce jichž je uvažovaný systém schopen.Tyto funkce jsou definovány uživatelem skrze grafické rozhraní. Uvažovaný systém inteligentní regulace vytápění je tvořen moduly s různou funkcionalitou na jejichž typu a množství musí být konfigurační systém nezávislý. Proto byl navržen pro práci s definičními soubory určujícími vlastnosti užívaných modulů. Pro použití jakéhokoliv modulu je tedy třeba pouze jeho definiční soubor, který je softwarem zpracován.


Bp 2007 tehnik jiri.pdf