Bp 331 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:18, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO!

Autor: Vladimír Zrůst

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá programovatelnými mikrosystémy Siemens Simatic S7-200 a LOGO!, a využitím jejich rozšiřujících modulů a operátorských panelů. V úvodu se věnuje dotykovému panelu TP 177micro, včetně popisu tvorby vizualizačního projektu v softwarovém nástroji WinCC Flexible Micro. Dále obsahuje české návody pro ovládání textového panelu LOGO! TD a řízení logického modulu LOGO! pomocí GSM modulu. Poslední část práce se zabývá využitím propojení mikrosystémů Simatic S7-200 a LOGO! v režimu master-slave prostřednictvím AS interface.


Bp 2011 zrust vladimir.pdf