Bp 383 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:23, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Modelování a řízení piezoelektrického aktuátoru pro aktivní a adaptivní optiku

Autor: Marek Hudec


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V této práci jsou vypracovány matematické modely deformovatelných desek k použití v adaptivní a aktivní optice. Konkrétne se jedná o pozlacenou kremíkovou desku s nalepeným piezoelementem, pevne uchycenou na jedné strane. Modely jsou odvozeny analytickými postupy a metodou konecných prvku. Výsledky jsou porovnány s daty namerenými pomocí laserového paprsku vychýleného na jednorádkovou CCD kameru. Nelineární jevy, jako jsou hystereze a creep, jsou peclive zhodnoceny a uvažovány v modelech. Ukázána je možnost rízení tvaru desek s piezoelementy.


Bp 2013 hudec marek.pdf