Dp 399 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:34, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Analyzátor sběrnice CAN pro nákladní automobily[edit]

Autor: František Kořínek


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

399 fig.gif

Tato diplomová práce popisuje návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobily. Cílem této práce bylo vytvořit prostředek pro diagnostiku zpráv na sběrnici CAN pro protokol SAE J1939. Tento protokol je dnes hlavním standardem v komunikaci řídících jednotek nákladních automobilů, autobusů a zemědělských strojů. Hardwarová část je navržena s procesorem Freescale ColdFire MCF 52259, na kterém je implementován firmware běžící v real-time systému MQX. Hardware filtruje a posílá zprávy ze sběrnice CAN přes ethernet do diagnostické aplikace na PC. Tato aplikace zobrazuje pomocí normy J1939 hodnoty parametrů a stavů na monitoru počítače.


Dp 2010 korinek frantisek.pdf