LVM (skupina)

From DCEwiki
Revision as of 15:10, 3 March 2011 by Keny (talk | contribs) (→‎Rozdělení LVM skupiny)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

LVM skupina

Pro vytváření LVM skupin a k práci s nimi, musí být v systému nainstalován balík nástrojů lvm2 a v jádře zaveden modul dm-mod

Seskupení blokových zařízení do skupiny

Takto připravená bloková zařízení se seskupí do skupiny testovaci_skupina v jejímž rámci pak bude možné tvořit logické disky.

Poznámka
vgcreate testovaci_skupina /dev/hda /dev/sda1 /dev/md1

Monitoring LVM skupiny

Ke zjišťování informací o stavu LVM skupin je určen příkaz vgdisplay. Ten, pokud nemá jako paramater uveden žádnou konkrétní LVM skupinu vypíše informace o veškerých LVM skupinách, přítomných v systému.

Poznámka
stroj:~# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        storage
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 16
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        2
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        2,70 TiB
 PE Size        4,00 MiB
 Total PE       706666
 Alloc PE / Size    614044 / 2,34 TiB
 Free PE / Size    92622 / 361,80 GiB
 VG UUID        DilGo6-5ZAI-Gj6B-fElz-QHp1-DIIn-Y1beZG

Z výše uvedeného výpisu lze vyčíst, že..

 • v systému je přítomna pouze jedna LVM skupina s názvem storage
 • v rámci této skupiny existují dva logické disky (viz hodnota parametru Cur LV)
 • tato skupina je postavena nad dvěmi fyzickými blokovými zařízeními (viz hodnota parametru Cur PV)
 • celková kapacita této LVM skupiny může dosáhnout 2,70 TiB
 • velikost jednoho extentu je 4 MiB
 • celkem by tato skupina mohla zaplnit 706666 extentů (viz hodnota parametru Total PE), ale momentálně jich má obsazeno "pouze" 614044, takže pro případný další logický disk je k dispozici 92622 extentů o celkové kapacitě cca 361,80 GiB

Vyřazení blokového zařízení ze skupiny

Poznámka
vgreduce testovaci_skupina /dev/sda
Upozornění Před vyřazením blokového zařízení ze skupiny z něj musí být odsunuty veškeré extenty viz v předchozí kapitole - Příprava blokového zařízení na vyřazení ze skupiny - přesun dat

Rozšíření skupiny o další bloková zařízení

Poznámka
vgextend testovaci_skupina /dev/md1
Poznámka Před přidáním blokového zařízení do skupiny je třeba zajistit aby neobsahovalo zbytky dat, které by mohly za určitých okolností způsobit komplikace při sestavování skupiny a také na něj aplikovat příkaz pvcreate

Přenesení LVM skupiny do jiného stroje

Přesun celé skupiny

1, odpojit všechny logické disky které patří do skupiny 2, deaktivovat skupinu (vgchange -an <jméno skupiny>) 3, připravit skupinu <jméno skupiny> na export (vgexport <jméno skupiny>)

Disky, resp. celou skupinu lze pak přendat do jiného stroje

Aktivace (import) skupiny

1, po přendání disků do jiného stroje nejprve příkazem pvscan identifikujeme skupinu.. 2, Příkazem vgimport <jméno skupiny> skupinu naimportujeme (na lvm1 musíme uvést i bloková zařízení co do ní patří) 3, Aktivace skupiny (vgchange -ay <jméno skupiny>