1. Anotace předmětu

Předmět studenty seznámí se současnými možnosti návrhu mikroprocesorových systémů a logických obvodů určených pro řídicí aplikace a menší komunikační zařízení. Budou též předvedeny moderní návrhové metody pro velké programovatelné obvody. Rozebrány jsou možnosti propojení hardware se softwarovým vybavením, operačními systémy, kompilátory a grafickými navrhovými systémy. Ve cvičeních budou studenti řešit tři menší projekty s moderními mikrokontroléry a programovatelnými obvody, na kterých si vyzkouší získané znalosti.

2. Co si lze z předmětu odnést a naučit se

 • Přehled různých architektur mikroprocesorů (především pro řízení). Jejich klady, zápory a zkušenosti s jednotlivými mikrokontroléry.

 • Jak vybrat vhodný HW/mikrokontrolér pro danou aplikaci. Jak psát kód tak, aby byl co nejlépe přenositelný na jiný HW. Možnost vyzkoušet si, jak se pracuje s moderními 16/32 bitovými mikrokontroléry.

 • Praktické ukázky, jak připravit vývojové prostředí pro některé z architektur a jak vybrat vhodné knihovny případně i systém pro cílovou aplikaci. S ohledem na volně šiřitelné nástroje, např. GCC.

 • Rozbory různých našich, případně i cizích návrhů a schémat.

 • Komunikace a především jejich realizace (CAN/CANopen, Ethernet, atd.).

 • Návrh systémů s programovatelnými obvody FPGA. Úvod do jazyka VHDL a Handel-C.

 • Praktické ukázky implementací systémů na FPGA se soft–core procesory PicoBlaze.

3. Hodnocení a zakončení předmětu

Předmět bude hodnocen podle úspěšnosti zvládnutí tří předložených úloh. Návštěva cvičení bude též zahrnuta v bodovém hodnocení.

 • 1. úloha – 21 bodů - odevzdání 5. výukový týden

 • 2. úloha – 21 bodů - odevzdání 8. výukový týden

 • 3. úloha – 30 bodů - odevzdání 13. týden

 • účas na jednotlivých cvičeních bude hodnocena 2 body

Klasifikace

 • 65 až 74 bodů – výsledná známka 3

 • 75 až 89 bodů – výsledná známka 2

 • 90 až 100 bodů – výsledná známka 1

4. Kontakty

 • Pavel Píša

  • V pondělí a ve středu od 9:00 do 18:00 (případně i později)

  • Karlovo náměstí, budova E, místnost číslo 18 (přízemí, od vstupu vpravo)

  • Telefon do školy (Po, St): 224357554

  • email: pisa (at) cmp.felk.cvut.cz

Všechny připomínky k předmětu, obsahu stránek, objevené chyby v ukázkových programech apod. adresujte na autory: