Cvičení


Poslední změna: pondělí 9. března 2009

1. Program cvičení

 1. Program cvičení, bezpečnost, provozní řád v laboratoři, řízení v reálném čase (RT), operační systém Linux

  Úloha 1 – Základy Linuxu, přeložení a spuštění programu

 2. Základy programování v jazyku C, pro účast na cvičení je nutná účast na prvni přednášce, kde bude jazyk C zevrubně probrán.

 3. Úloha 2 – Procesy, signály

 4. Úloha 3 – Vlákna

 5. Úloha 4 – Sockety

 6. Úloha 5 – Sériová komunikace

 7. Rezerva (Velikonoce, Rektorský den)

 8. Zadání hlavní úlohy

 9. Test – skládá se z 3 teoretických otázek z témat probíraných na cvičení a praktické části ve formě programu. Program bude variací na některou z úloh nebo jejich kombinací.

 10. Řešení hlavní úlohy

 11. Řešení hlavní úlohy

 12. Řešení hlavní úlohy

 13. Odevzdání hlavní úlohy, opravný test

 14. Zápočet

2. Podmínky udělení zápočtu

 • účast na cvičeních, zejména na cv. 1 – 6

 • získání celkem alespoň 80 bodů ze cvičení

 • odevzdaná hlavní úloha

3. Bodování cvičení

Úlohabodycelkem
úlohy 2 – 51040
test, teorie – 3 otázky1030
test, program3030
celkem 160

pozn. 1: na odevzdání úloh 2 – 5 máte 14 dnů od jejich zadání, pak začnou devalvovat, to znamená, že s každým dalším týdnem se jejich bodové ohodnocení sníží o jeden bod.

pozn. 2: nepokoušejte se vůbec odevzdávat něco, co jste sami nepsali. Cílem cvičení není naučit vás odevzdávat úlohy, ale naučit vás programovat. Vaše méně je v tuto chvíli lepší než více někoho jiného.

pozn. 3: body získané na cvičení budou vyděleny čtyřmi a půjdou s vámi ke zkoušce. Maximálně si tedy ze cvičení můžete odnést 40 bodů.

4. Rozvrh

Všechny připomínky k předmětu, obsahu stránek, objevené chyby v ukázkových programech apod. adresujte na autory: