Bp 115 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Připojení GSM modulu k FPGA

Autor: Martin Kašpárek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá připojením GSM modulu k FPGA a jeho zprovozněním. V teoretické části je popsána použitá vývojová deska Celoxica RC10 s FPGA Spartan3, soft-core mikrocontroler PicoBlaze, který ovládá GSM modul Motorola G24. V praktické části je pak popis navržené a realizované propojení vývojové desky RC10 a modulu GSM. Součástí práce je demonstrační aplikace sloužící k automatickému rozesílání SMS zpráv. Aplikace je navržena jako svolávací zařízení pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů, které při spuštění poplachu rozešle členům zásahové jednotky SMS zprávu z Operačního střediska s informacemi o typu a místě zásahu.


Bp 2007 kasparek martin.pdf