Bp 131 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komponenty pro řízení multimediálních center

Autor: Dominik Pokorný

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá problematikou řízení multimediálních center. Tato problematika je nastíněna nejprve obecně a následně jsou demonstrovány způsoby řešení jednotlivých problémů na konkrétním příkladu. Součástí této práce je také návrh konstrukce komponenty řídícího systému, konkrétně rozbočovač sériové linky.


Bp 2007 pokorny dominik.pdf