Bp 132 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora výuky řídící techniky v bakalářském studiu

Autor: Martin Roman

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce je zaměřena na podporu výuky předmětu Systémy a modely na Katedře řídícé techniky fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jejím cílem je navrhnout sadu řešených a neřešených příkladů s klíčem, které budou součástí sbírky příkladů k výuce tohoto přredmětu. V první kapitole jsou připraveny příklady a teoretický úvod ke kapitole Vnitřní popis systémů, ve druhé pak ke kapitole Vnější popis systémů. Třetí kapitola se zabývá modelováním systému magnetické levitace v prostředí Simulink a tvorbou virtuální reality k tomuto modelu pomocí Virtual Reality toolboxu v Matlabu.


Bp 2007 roman martin.pdf