Bp 139 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model technologického procesu

Autor: Otakar Tepřík

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tématem bakalářské práce je konstrukce fyzického modelu technologického procesu včetně jeho řízení. Model simuluje princip třídící linky a je realizován pomocí pásových a posuvných dopravníků. Na dopravnících se pohybují krabičky, které budou naplňnovány předměty a dále dle naplněného předmětu tříděny. Poloha krabiček na dopravnících je snímána optickámi závorami a inkrementálními snímači otáček. Řízení tohoto modelu je v rámci bakalářské práce navrhnuto jen jako ruční. Lze ovládat nezávisle všechny prvky modelu, regulovat rychlost pásových dopravníků a směry posuvných dopravníků. Model je navrhnut s návazností na pozdější řízení pomocí PLC.


Bp 2007 teprik otakar.pdf