Bp 145 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Waveletova analýza

Autor: Zdeněk Váňa

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje matematický princip waveletové (vlnkové) transformace, její možné užití v praxi a ukázky jednoduchých aplikací, které vystihují její výhody oproti klasickým analýzám signálů, jako je například Fourierova transformace. Práce ze začátku popisuje základní matematické pojmy, bez kterých se při popisu waveletové transformace neobejdeme. Na jejich základě je vybudována waveletova teorie na obecné úrovni analýzy. Dále práce obsahuje základní využití waveletové transformace v praktických aplikacích. U čtenáře této práce se předpokládá alespoň základní znalost lineární algebry v roz- sahu standardního jednosemestrálního kurzu.


Bp 2007 vana zdenek.pdf