Bp 147 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora výuky regulační techniky - virtuální modelování

Autor: Michal Vítek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Předkládaná bakalářská práce je myšlena jako materiál určený pro podporu výuky na Katedře řídicí techniky Českého vysokého učení technického v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je zaměřena na vytvoření modelu parního generátoru s turbínou řízeného Wattovavým regulátorem v prostředí Matlab Virtual Reality Toolboxu. Druhá část bakalářské práce se zaobírá stabilitou systému, přičemž na problém nahlíží z různých hledisek. Jejím cílem je vytvořen studijního materiálu, dávajícího studentům rychlý přehled této důležité problematiky. Hlavní principy jsou demonstrovány na řešených příkladech, v dílíčích kapitolách je též přiložena sada neřešených, ale motivujících příkladů.


Bp 2007 vitek michal.pdf