Bp 180 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Příklasy pro identikaci dynamických systémů

Autor: Jan Šíba

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce byla sepsána za účelem podpory výuky na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příklady idetikace dynamických systému se soustředěnými parametry. Metody identikace jsou demonstrovány na typových řešených příkladech a dále jsou doplněeny sadou motivačních neřešených příkladů. K příkladům byly vytvořeny modely v prostředí Matlab Simulink. Druhá část se zabývá sestavením nelineárního modelu soustavy čtyř propojených vodáren, její linearizaci v obecné pracovním bodě a vytvoření modelu v prostředí Matlab Virtual Reality Toolbox.

Bp 2008 siba jan.pdf