Bp 185 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií

Autor: Michal Zvolánek

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

185 bp cz.gif

Tato bakalářská práce pojednává o současných inteligentních systémech, které jsou vhodné pro automatizaci obytných budov. Po vysvětlení některých termínů se dále zaměřuje na přednosti inteligentních domů. Nejprve je provedena analýza různých tříd těchto domů z pohledu rozšíření komfortu, zvýšení bezpečnosti, inteligentního řízení a monitorování. V následující části jsou popsána jednotlivá řešení významných světových společností, jako jsou například Honeywell, Siemens, Schneider Electric, ABB. Tyto systémy jsou dále porovnány s méně rozsáhlou, tuzemskou koncepcí inteligentní elektroinstalace INELS. Vlastnosti tohoto sběrnicového systému jsou podrobněji popsány v kapitole 2.4.5.

Cílem této práce je vytvořit souhrn nejvýznamnějších informací v oblasti systémů inteligentních domů a následně je využít pro vypracování realistického návrhu vybraného řešení řízení inteligentního domu.

Bp 2008 zvolanek michal.pdf