Bp 195 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Webové stránky laboratoře K26

Autor: Jan Holeček

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce rozebírá a popisuje webové stránky laboratoře 26 a jejich obsah. Nejdříve práce popisuje rozvržení, strukturu webu a položky hlavního menu. Jako další jsou rozebrány jednotlivé části webu (administrační přístup, dynamické stránky, fotogalerie, kaskádové styly) a jejich naprogramování. Závěrečná část se zabývá obsahem webových stránek (historie laboratoře, popisy modelů) a pořizováním obrazových záznamů použitých na webu.

Bp 2008 holecek jan.pdf