Bp 89 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Knihovna input shaping pro Matlab

Autor: Jaromír Pufler

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá vstupními tvarovači a jejich implementací v Matlabu. Dává návod jak realizovat diskrétní i analogový vstupní tvarovač a jak správně stanovit jeho parametry. Jednotlivé typy tvarovačů jsou mezi sebou srovnávány z hlediska rychlosti a robustnosti. Všechny popsané tvarovače byly naimplementovány v Matlabu včetně dalších užitečných funkcí. Ke snažení funkcí je zřízena webová stránka, která je umístěna na serveru katedry s adresou http://dce.felk.cvut.cz/ishaping/


Bp 2007 pufler jaromir.pdf