CRM (akce)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pacemaker pracuje s agenty tak, že je spouští buď na základě nějaké akce (start, stop, move,..) nebo je volá v určitých intervalech, vycházejících z nastavení zdroje (monitor). Při každém spuštění agenta CRM parametrem předá jméno příslušné akce.

Základní akce[edit]

Základní akce musí podporovat každý agent.

start[edit]

Na základě akce start agent zavolá funkci, která se pokusí na základě proměnných $OCF_RESKEY_* zdroj spustit a založit v adresáři /var/run/heartbeat stavový soubor.

Po úspěšném spuštění CRM zavolá akci meta-data (Nejspíš proto aby provedl aktualizaci CIB?)

stop[edit]

Obdrží-li agent akci stop, zavolá funkci, která zkusí zdroj korektně zastavit. Pokud se jí to podaří, agent zruší stavový soubor a vrátí $OCF_SUCCESS. V případě neúspěchu se vrací příslušný chybový kód.

monitor[edit]

Je-li agentu předána akce monitor, tak zavolá funkci, která zkontroluje zda zdroj běží jak má.

meta-data[edit]

Při předání akce meta-data se volá funkce, která vrací XML kód s popisem a výchozím nastavením hodnot proměnných a intervalů pro volání akcí.

Výchozí proměnné definované v tomto XML kódu jsou za běhu agenta dostupné přes $OCF_RESKEY_* a přes konfiguraci CRM jim lze přiřazovat hodnoty specifické pro zdroj.

Tento XML kódu zároveň funguje jako manuál pro nastavení agenta.

Akce režimu Master/Slave[edit]

Speciální akce[edit]

Většina agentů vystačí se základními akcemi, ale v některých případech je před spuštěním, nebo zastavením stroje třeba zavolat akci, která zdroj připraví na akci která bude následovat. Typické je to pro agenty, které zajišťují migraci virtuálních strojů.

migrate_to[edit]

Akci předá CRM agentovi nodu na, kterém právě zdroj běží, předtím než zavolá akci stop.

migrate_from[edit]

Akci předá CRM agentovi nodu, na který se bude zdroj migrovat. Na rozdíl od předchozí akce po zavolání migrate_from již CRM akci start nevolá!