Pacemaker - obsah

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přehled kapitol manuálu pro Pacemaker (napravo je uváděn aktuální stav zpracování kapitoly):

Pacemaker  
 
90%
CRM - instalace  
 
50%
CRM - konfigurace  
 
50%
CRM (konfigurace zdrojů)  
 
90%
CRM (CLI)  
 
60%
CRM (examples)  
 
60%
CRM - konfigurace distcc
 
100%
CRM - konfigurace DRBD  
 
70%
CRM - konfigurace OCFS2  
 
80%
CRM - konfigurace FS  
 
20%
CRM (Resource Agents)  
 
20%
CRM (akce)  
 
60%

Dodatky:

HA cluster  
 
90%
Heartbeat - konfigurace
 
100%