CRM (examples)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Poznámka Některé následující ukázky pracují s agenty, které v oficiální distribuci Pacemakeru nenajdete. Všechny však mají GPL licenci a stáhnout je lze z git repositáře crm_agents na adrese http://git.felk.cvut.cz

CRM - konfigurace distcc - ukázka použití LSB agenta a clone

CRM - konfigurace DRBD - ukázka nastavení služby v režimu Master/Slave

CRM - konfigurace OCFS2 - ukázka použití collocation

CRM - konfigurace FS - ukázka použití order

CRM - konfigurace IP adresy - ukázka nastavení a použití "stěhovavé" IP adresy