CRM - konfigurace FS

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Agent ocf:dce:FS nahrazuje distribučního agenta ocf:heartbeat:Filesystem. Důvodem pro vytvoření vlastního agenta byly především změny související s OCFS2

Aby bylo možné na jednotlivých nodech mountovat clusterový souborový systém OCFS2, musí mít všechny k dispozici stejné sdílené datové úložiště a kromě toho musí být na každém z nich spuštěn jaderný proces [o2net]

Otázka: Proč nelze použít agenta ocf:heartbeat:Filesystem ?

Odpověď:

Vytvoření zdroje pro mount souborového systému

Poznámka