Kategorie:Souborové systémy

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Btrfs

Btrfs je linuxový copy-on-write souborový systém (COW), vyvíjený od r. 2007 firmou Oracle pod GNU GPL licencí.

Copy-on-write (COW) znamená, že pokud dvě aplikace pracují se stejným datovým blokem, tak se kopie s pozměněnými daty neuloží hned, ale až ve chvíli kdy se data mají zapsat. Dokud jsou nezměněná, pracují obě aplikace se stejným datovým blokem.

Při ukládání datových bloků se využívá transakcí a průběžných kontrolních součtů. Pro optimalizaci IO operací se při ukládání využívá tzv. algoritmu B-stromu.

direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Clusterové souborové systémy

OCFS2

OCFS2 je plně POSIX kompatibilní clusterový souborový systém, který umožňuje přistupovat do jednoho datového prostoru několika strojům současně. Není závislý na architektuře procesoru, takže jej lze použít u clusteru složeného jak z 32-bitových, tak 64-bitových nodů. Podporuje kvóty, POSIXové ACL, "děravé" (sparse) soubory, rozšířené atributy a lze jej snadno a rychle nakonfigurovat. Z hlediska použití jde o robustní a systémově nenáročný souborový systém, který lze používat i na nodech s menším množstvím paměti než 512MB.

Upozornění OCFS2 neřeší redundanci dat, protože předpokládá, že pracuje s jedním kompaktním datovým prostorem! Tím může být buď externí datové pole, připojené přes Infiniband, nebo (v případě že je cluster tvořen dvěma datovými nody) DRBD zařízení

Neřeší také paralelní přístup k datům! Je-li připojen, chová se stejně jako lokální systém. Tzn. pokud edituje jeden soubor více uživatelů současně, zapíše změny toho, který uložil soubor jako poslední! Při odstraňování souborů je to podobné jako u hardlinků. Inode souboru se zruší teprve tehdy, až se uzavře poslední otevřený deskriptor tohoto souboru.

direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Síťové souborové systémy

NFS

NFS (Network File System) je distribuovaný souborový systém, který umožňuje sdílet obsah lokálního počítače (serveru) z více míst současně prostřednictvím internetové sítě. Na rozdíl od clusterových souborových systémů, které pracují s distribuovaným blokovým zařízením, neřeší konkurenční přístup k souborům vzdálený klient na stanicích (tj. nody), ale NFS server který data publikuje.

Výhody síťového souborového systému NFS

 • Umožňuje přístup do jednoho adresáře z více přípojných bodů, což usnadňuje průběžné zálohování
 • Nasdílení jednotlivých souborů sebou nese nižší nároky na síťovou režii - Největší nápor na I/O operace totiž bývá při startu operačního systému, kdy se načítají do paměti systémové soubory. Dál se již načítají soubory pouze v případě potřeby a ukládají změny. 95% nainstalovaných souborů většinou systém nikdy nepoužije. Je-li používán jeden adresář z více míst, nemusí server data opakovaně načítat z disku, ale může použít vyrovnávací paměť, což vede ke snížení průběžné režie I/O operací na blokových zařízeních serveru.

Nevýhody síťového souborového systému NFS

 • Jeden centrální přístupový bod - když se rozpadne síťové připojení může dojít ke zhroucení stroje, není-li spojení obnoveno včas.
 • Je třeba dbát na zajištění bezpečnosti přístupu - Multiuživatelský přístup dovoluje měnit soubory pod rukou.
 • Nižší hrubý výkon při rozsáhlých I/O operacích. NFS není vhodné pro uložení velkých souborů, u kterých dochází v celém rozsahu ke změnám uložených dat - typicky databáze či obrazu disků virtuálních strojů
Upozornění I když síťové souborové systémy obecně nejsou vhodné pro práci s takovými soubory lze při dobrém HW vybavení a optimalizované konfiguraci síťových prvků[1] NFS použít.
 1. Výkon síťových přenosů lze zvýšit kupř. použitím tzv. jumbo frames, které ovšem musí podporovat rovněž síťové prvky mezi serverem a klientem.
direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

9p

9p, přesněji řečeno v9fs je unixová implementace protokolu, původně vyvinutého pro připojení vzdáleného souborového systému u operačního systému Plan9. Výhody protokolu 9p

 • 9p servery jsou implementované v userspace
 • Je-li použitý diod, lze využívat autentizované připojení (přes munge). Tzn. že lze připojit sdílený adresář jen z takového stroje, který má shodný mungo.key
 • Pracuje s ACL souborového systému (nedělá remap uživatelských jmen)
 • Ovladač protokolu je součástí linuxového jádra

Nevýhody protokolu 9p

 • Nepodporuje automatické obnovení připojení po výpadku serveru. Teoreticky to lze řešit přes automount.
 • Podobně jako u NFS platí jeden server = jeden cetrální přístupový bod. Nelze použít záložní stroj, na který by byly požadavky automaticky přesměrovány v případě, že původní server klekne
direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Distribuované souborové systémy

GlusterFS

GlusterFS je škálovatelný distribuovaný síťový souborový systém, určený pro velká datová úložiště. Aktuálně patří do portfolia produktů fy. Red Hat (stejně jako Ceph, do kterého se dostal tím že Red Hat v r. 2011 spolkl společnost Gluster (založenou v r. 2005) která s jeho vývojem začala. Lze dynamicky zvětšovat, nebo zmenšovat jeho kapacitu, podobně je tomu u LVM, ovšem s tím rozdílem, že základním prvkem zde není lokální blokové zařízení, ale souborové systémy vzájemně komunikujících strojů.

direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Subcategories

This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.

9

 • 9p(2 P)

B

G

N

Pages in category "Souborové systémy"

The following 9 pages are in this category, out of 9 total.