CRM - konfigurace

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Autorizace u corosyncu

Před vlastní konfigurací corosyncu si musíte vygenerovat autorizační klíč, kterým se budou mezi sebou jednotlivé nody vzájemně autorizovat. Autorizační klíč pro corosync je umístěn v binární klíčence, což je (ve výchozím nastavení) soubor /etc/corosync/authkey. Nejde tedy o textový soubor, jako v případě heartbeatu.

Upozornění Pro vygenerování autorizačního klíče není třeba téměř nic, kromě spuštění následujícího příkazu..
Poznámka
nod-1:~# corosync-keygen

.. a trochy entropie. Podtržení není vůbec náhodné. Natrápil jsem se docela dlouho, než jsem zjistil, že při vzdáleném přístupu přes ssh můžete klepat do klávesnice jako zběsilí a nestane se vůbec nic. V takovém případě je třeba potřebnou entropii pro vygenerování klíče dodat jiným způsobem. Stačí k tomu kupř. paralelně spustit na stroji nod-1 příkaz find na nějaký větší rozsáhlejší adresář.

O dodání potřebné entropie se pak postarají IO operace.

Tento vygenerovaný klíč pak musíte rozkopírovat mezi jednotlivé nody. U všech musí být stejný a na stejném místě - v adresáři /etc/corosync

Poznámka Konfiguraci HA clusteru vám velmi usnadní když si mezi jednotlivé nody rozkopírujete veřejné ssh klíče. jak na to viz kapitola Přihlašování přes ssh bez nutnosti zadávat heslo

Konfigurace corosyncu

Upozornění Hromadu problémů jsem si navařil tím, že jsem zkoušel aplikovat nejrůznější postupy co se válí po netu. Doporučuji na ně zapomenout přinejmenší do doby, než budete vědět co vlastně CRM s naklepanou konfigurací dělá.

Především je třeba mít na paměti, že konfigurace pro corosync nemá(!) nic společného s konfigurací zdrojů (resources) v CRM.

Po instalaci najdete konfigurační soubor corosync.conf v adresáři /etc/corosync. Kdo by to čekal, že?

Jeho struktura je rozdělena do několika částí. V podstatě není třeba nic víc, než nakonfigurovat sekci totem (což je název protokolu, který byl vytvořen v rámci projektu openais). Tzn.:

 • u položky bindnetaddr doplnit platnou IP adresu nodu, na kterém se instalace provádí (ve výchozí volbě je uvedena lokální IPv4 adresa 127.0.0.1)
 • u položky mcastaddr uvést multicastovou adresu
 • a používáte-li při multicastu IPv6 protokol, tak ještě nodeid. Což může být libovolné celé (32bitové) číslo, které by mělo být v rámci clusteru jedinečné.

Tím by měla být konfigurace nodu hotova.

Upozornění Předtím, než se corosync pokusíte spustit zkontrolujte:
 1. zda už náhodou démon coresync neběží, abyste se nedostali do konfliktu..
 2. a zda-li je v konfiguračním souboru /etc/default/corosync nastavená hodnota proměnné START na "yes"

Pokud je vše v pořádku, můžete zkusit corosync nahodit.

Naběhne-li vše v pořádku, měli byste najít ve spuštěných procesech něco podobného..

Poznámka
nod-1:~# ps axf
...
29601 ?    Ss   0:00 ha_logd: read process    
29602 ?    S   0:00 \_ ha_logd: write process    
29802 ?    Ssl  0:00 /usr/sbin/corosync
29813 ?    SLs  0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/stonithd
29814 ?    S   0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/cib
29815 ?    S   0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/lrmd
29816 ?    S   0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/attrd
29817 ?    S   0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/pengine
29818 ?    S   0:00 \_ /usr/lib/heartbeat/crmd

Stejným způsobem pak postupně nakonfigurujte a spusťte CRM i na dalších nodech. Pokud je vše v pořádku, měly by se - po určitém intervalu - postupně objevit ve výstupu monitorovacího příkazu crm_mon Viz níže..

Poznámka
nod-2:~# crm_mon -1
============
Last updated: Thu Apr 7 15:52:20 2011
Stack: openais
Current DC: nod-1 - partition with quorum
Version: 1.0.9-da7075976b5ff0bee71074385f8fd02f296ec8a3
2 Nodes configured, 2 expected votes
0 Resources configured.
============

Online: [ nod-2 nod-1 ]