CRM (nody)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Minimální počet nodů v clusteru je 2. Původní produkt projektu Linux-HA jich stejně ani víc mít nemohl. Ale současná verze Pacemakeru již počet nodů nemá nijak omezen.

Jak přidat další nod?[edit]

 1. Na budoucí nod se nainstaluje komunikační démona (hearbeat nebo corosync) a CRM (Pacemaker)
 2. Do příslušných adresářů se nakopírují autorizační klíče (viz předchozí kapitola)..
 • U heartbeatu tzn. nakopírovat konfigurační soubor ha.conf a soubor s klíčem - authkeys z některého již běžícího nodu.
 • U corosyncu tzn. nakopírovat konfigurační soubor corosync.conf a soubor s klíčem - authkey. Dále je třeba upravit parametr mcastaddr podle platné IP adresy
 1. Nový nod spustit

Je-li vše v pořádku, tak by se měl po chvíli nový nod objevit ve výstupu příkazu crm_mon, spuštěném na některém z aktivních nodů. U heartbeatu však, pokud v konfiguraci není nastaven parametr autojoin, musí být nový nod přidán příkazem hb_addnode.

Poznámka Pokud je použit corosync a v logu se objeví zpráva "Invalid digest", tak to znamená že není v pořádku soubor s klíčem, který musí být na všech nodech stejný.

Jak odstranit nod?[edit]

Může se vám stát - obzvláště zpočátku - že se vám ve výpisu objevuje jeden a týž nod jak ve stavu on-line, tak off-line. Je to způsobeno tím, že u corosyncu se identifikují nody jinak než u heartbeatu. Ten používá uuid, zatím co corosync používá celé číslo.

Odstranění nodu[edit]

Jelikož u corosyncu se nakonfigurovaný nod zapojí do infrastruktury clusteru automaticky, můžeme bez obav odstranit všechny záznamy nodu.

Nejprve je tedy nutno najít nodeid, se kterým je záznam svázaný. Je-li corosync spuštěný

Poznámka
nod-2:~# crm_node -i
270
Poznámka
nod-2:~# crm_node -i
nod-2:~# /etc/init.d/corosync stop
Signaling Corosync Cluster Engine (corosync) to terminate: [ OK ]
Waiting for corosync services to unload:......[ OK ]
nod-2:~# crm_node -i
5a8f2b21-5086-464b-9c7e-fc529b9e32b9Odstranění nodu - heartbeat[edit]

Jak nahradit nod?[edit]

 1. Původní nod zastavit
 2. Nastavit stroji který má nod nahradit stejný hostname. Pokud je používán corosync, tak musí být stejná také IP adresa
 • V případě heartbeatu je třeba zjistit na aktivním nodu UUID původního nodu z /var/lib/heartbeat/hostcache
 1. Nainstalovat komunikačního démona a Pacemaker
 2. Nakopírovat autorizační klíče..
 • U heartbeatu tzn. překopírovat konfigurační soubory ha.conf a authkeys a na novém stroji nastavit UUID přes crm_uuid
 • U corosyncu tzn. překopírovat konfigurační soubory corosync.conf a authkey
 1. Nový nod spustit