Diplomové a bakalářské práce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Link na přehled Diplomových a bakalářských prací

Jak spravovat seznamy vložených prací[edit]

Kontrola vložené práce[edit]

Při kontrole vložené práce je třeba ověřit, zda jsou vloženy veškeré informace nezbytné pro vytvoření českého a anglického abstraktu.

V případě že nějaké informace chybí
Je e-mailem, nebo telefonicky potvrzeno přijetí práce, s tím že je ještě nutné doplnit či opravit ... Teprve po provedení oprav je práce uzamčena a považována za odevzdanou.
V případě že je vše v pořádku, provede se uzamčení práce
Poznámka Pro uzamykání prací je nezbytné, aby byl příslušný pracovník členem skupiny sysop
Upozornění Kontrola práce a její potvrzení by měla proběhnout ještě před vlastní obhajobou.

Přidání práce do seznamu prací[edit]

Upozornění Přidání práce do seznamu obhájených prací se provede teprve po úspěšné obhajobě, kdy už je známo také její evidenční číslo.

Záznam se vytvoří s použitím odkazu na uploadovaný soubor, z u něj uložených informací k abstraktu, v následujícím pořadí:

 1. Nejprve se přidá řádek do seznamu prací pro příslušný rok obhájení (viz níže)
 2. Následně se založí (dosud neexistující) stránky pro český a anglický abstrakt s použitím informací u uploadovaného souboru.

Založení nového seznamu[edit]

Založení nového seznamu lze provést modifikací URL existujícího seznamu ( přepsáním roku ) a vytvořením stránky s následujícím obsahem:

{| {{prettytable}}
|-
!{{Hl2}}| Poř. číslo
!{{Hl2}}| Autor
!{{Hl2}}| Práce
!{{Hl2}}| Jiné
|-
| || || || 
|-
|}
[[ Kategorie:Diplomové a bakalářské práce ]]
[[ Kategorie:2009 ]]

Aby byla stránka správně zařazena do odpovídající kategorie, musí být kategorie uvedeny. Mj. také kategorie pro odpovídající rok obhájení.

Pokud již v tabulce je práce uvedena a chybí pouze odkaz na práci, doplní se do kódu stránky u názvu práce pouze link na vložený pdf soubor. Pokud v práce v tabulce chybí, přidá se do tabulky další řádek. Jak přidat další řádek do tabulky se dozvíte z nápovědy - Nápověda:Jak pracovat s tabulkami .

Při zadávání odkazu na práci je třeba uvést při odkazování na pdf místo typu soubor uvést typ media. Práce se pak místo zobrazení ve stránce nabídne po kliknutí ke stažení.

|-
| 987 || Novák Jan || [[ Media:Dp 2009 novak jan.pdf | Nějaká exemplární práce ]] || [[ dp_987_cz ]] [[ dp_987_en ]]
|-

V položce jiné mohou být linky na webové abstrakty k práci ( buďto zde ve wiki, nebo jinde na webu ), atp.

Postup a pravidla pro vkládání závěrečných prací do wiki[edit]

Postup vložení práce[edit]

Postup vložení práce spočívá ve dvou krocích:

 1. Tím prvním je vlastní přemístění kopie pdf souboru sem na tento server, spolu s umístěním nezbytných informací
 2. Druhým je odeslání informačního e-mailu na adresu petrasva@fel.cvut.cz (Svatava Petrachová, tel.: +420224337277 ) aby mohla být po absolvování práce prolinkována do seznamu prací.
 3. Třetím krokem je vypálení vloženého souboru na CD spolu s TXT souborem, obsahujícím obsah, který byl vložený při natahování souboru na server, aby mohla být ověřena v případě potřeby původnost práce.

Vložení souboru na server[edit]

Upozornění Soubor s prací ve formátu PDF (může být použitý i formát DJVU), by měl být optimalizován pro web a jeho velikost by neměla překročit 20MB. V případě větších souborů nemusí dojít k jejich načtení na server z důvodu omezení max. objemu dat pro jeden upload.

Vkladatel práce musí být do wiki zaregistrován a přihlášen. Vlastní vložení proběhne takto:

Kliknutím na link Načíst soubor ( položka v menu nalevo, dostupná z každé stránky ), se zavolá formulář pro vložení souboru.

Poznámka Přesto že v tomto formuláři není uvedeno mezi podporovanými formáty PDF, má naše wiki nainstalované rozšíření, které umožňuje jejich prohlížení. Proto při vkládání souboru ignorujte varování systému. Je-li PDF soubor správně vytvořený, bude nainstalované rozšíření generovat náhledy stránek.
Upozornění Ilustrační obrázky k vkládané práci:

Pokud patří k abstraktu nějaké ilustrační obrázky, pak je třeba provést jejich vložení ješte před vložením samotné práce, abyste pak mohli do textu s abstrakty vložit již platné odkazy.

Tyto obrázky by měly být co do rozlišení a velikosti upraveny pro použití na webu, tj. jejich rozměr by neměl překračovat 500x500px a objem dat velikost 300kB. Více viz Nápověda:Jak pracovat s obrázky

Do prvního pole formuláře Jméno zdrojového souboru se nalistuje přes tlačítko vybrat ( příp. procházet ) lokální cesta k souboru, který má být na server vložen.

Pojmenování souboru při vkládání na server[edit]

Pojmenování souboru v poli Cílové jméno musí odpovídat následujícím pravidlům:

 • Název souboru začíná podle typu práce Dp ( diplomová práce ) nebo Bp ( bakalářská práce ) nebo Diz ( dizertační práce )
 • S výjimkou prvního písmene musí být zbytek názvu psaný malými písmeny a bez diakritiky
 • jednotlivé části názvu jsou odděleny znakem podtržítko _
 • Za zkratkovým kódem práce následuje rok obhájení (resp. podání) práce
 • Potom příjmení a jméno ( oddělené opět podtržítkem )
 • Název souboru končí příponou .pdf (nebo .djvu)
Poznámka Diz_2009_novak_jan.pdf

Do položky popis se vloží strukturovaný text (syntaxe mediawiki viz Nápověda:Jak editovat stránku ), který musí obsahovat následující položky:

=Autor=

=Titul=

=Popis=

=Title=

=Abstract=

=URL=

=Kontakt=

Upozornění V dolní části strukturovaného textu nezapomeňte uvést také příslušnou kategorii do níž práce spadá:
 • [[ Kategorie:Bakalářské práce ]]
 • [[ Kategorie:Diplomové práce ]]
 • [[ Kategorie:Dizertační práce ]]

Pozor! Jméno kategorie je třeba uvést stejně jako zde, tj. včetně diakritiky. Umístění příslušné kategorie v abstraktu sice není životně důležité, ale usnadní ev. dohledávání vaší práce, při umisťování do seznamu obájených prací.

Ukázka strukturovaného textu[edit]

Poznámka
=Autor=
Boček Karel

=Titul=
Vývoj zařízení PROFINET IO Device

=Popis=
Cílem této práce je vytvořit komunikační periferii umožňující
komunikaci po protokolu PROFINET. Zařízení pracuje jako
PROFINET IO device. Při vývoji zařízení byly použity open-source
nástroje v maximálním možném rozsahu.

Protokol PROFINET je nástupcem velmi rozšířeného protokolu
PROFIBUS, proto od něj lze očekávat široké nasazení. Jako
fyzickou vrstvu používá klasický ethernet a řadí se do rodiny
průmyslového ethernetu s možností komunikace v reálném čase.
Zde popsané řešení splňuje požadavky pro PROFINET IO RT třídu 1.

Použitou hardware platformou je klasické PC s PCI kartu cifX a
operačním systémem Linux. Dále deska pro vestavná zařízení
SHARK (procesor MPC5200 od Freescale) s modulem comX a operačním
systémem Linux a PikeOS.

=Title=
Profinet IO Device development

=Abstract=
The goal of this work is to prepare a communication periphery
unit enabling to communicate as a PROFINET IO Device. Open-source
software has been used for development as much as possible.

The PROFINET protocol as a successor of the well-known PROFIBUS
fieldbus has high expectations as one of the industrial-Ethernet
protocols, being able to be used for real-time communication.
The presented solution conforms to the RT Class 1 communication
characteristics of the PROFINET IO protocol.

THe hardware plattform used is common PC running OS Linux with
PCI card cifX. Then board for embedded devices called SHARK (processor
MPC5200 by Freescale) running OS Linux or PikeOS with communication
module comX.

=URL=
[[Image:374_fig.gif]]

=Kontakt=
* '''Boček Karel''', tel: +420 776 138 608, mailto:bocekk1@gmail.com
* '''Burget Pavel''',  mailto:burgetpa@fel.cvut.cz
* '''Mezera Pavel''',  mailto:Pavel.Mezera@seznam.cz

[[ Kategorie:Bakalářské práce ]]


Kliknutím na tlačítko Načíst soubor se soubor načte na server.

Odeslání linku na vloženou práci[edit]

O úspěšnosti vložení práce se můžete přesvědčit ihned, neboť naše wiki používá rozšíření, které umožňuje prohlížet soubory přímo, bez nutnosti externího prohlížeče. V případě že je vložený soubor vadný, nebo špatně udělaný nedojde k vygenerování náhledu!. V takovém případě je třeba kontaktovat příslušného pracovníka (viz následující odstavec), aby vadný soubor smazal, abyste mohli nově vytvořený opravený soubor vložit znovu.

Teprve je-li práce na server úspěšně vložena, zkopírujte adresu odkazu na tuto práci do emailu, který pošlete na adresu: petrasva@fel.cvut.cz (Svatava Petrachová, tel.: +420224337277 ) Doručení tohoto e-mailu vám musí být tímto pracovníkem po kontrole potvrzeno!

V případě že je vše v pořádku
provede uzamčení práce
V případě že nějaké informace chybí
vás spolu s potvrzením o přijetí práce, bude informovat co je nutné doplnit či opravit. Teprve po provedení oprav bude práce uzamčena a považována za odevzdanou.
Poznámka Pokud vám nedojde potvrzení o přijetí práce, nebo v případě nejasností můžete kontaktovat příslušného pracovníka telefonicky

CD příloha[edit]

Jako přílohu vytištěného exempláře práce byste měli dodat vypálené CD, které musí obsahovat:

 1. Elektronickou verzi obhajované práce, která by měla být identická s tím, co bylo nataženo na tento server (Doporučujeme přidat na CD pro ev. ověření také soubor s kontrolním md5 součtem.)
 2. Textový soubor s názvem abstract.txt který musí obsahovat stejný strukturovaný text, v té formě, v jaké byl vložen na server a potvrzen e-mailem.
 3. Další přílohy související s obhajovanou prací. Zdrojové a binární kódy aplikací, dokumentaci aj.

Shoda mezi obsahem tohoto CD a obsahem na tomto serveru je podstatná proto, aby bylo možné v případě sporu či neoprávněných zásahů doložit autorství a původnost práce předložené k obhajobě.

Po úspěšné obhajobě práce[edit]

Po úspěšné obhajobě práce, získá přidělené ev. číslo, na jehož základě vytvoří pověřený pracovník katedry z vámi vloženého strukturovaného textu příslušné abstrakty, a vloží odpovídající záznam do příslušného seznamu. Na rozcestník těchto seznamů vede odkaz z hlavního menu po levé straně.

Další informace o tom Jak spravovat seznamy vložených prací jsou již určeny pro onoho pracovníka.