Disertační práce 2014

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky
45 Martin Řezáč Inerciální stabilizace, odhadování a optická zpětná vazba pro vzdušný dohled Inertial stabilization, estimation and visual servoing for aerial surveillance Diz_45_cz Diz_45_en Diz_45_lunze_jan Diz_45_kozek_martin Diz_45_schlegel_milos Diz_45_TEZE
46 Zdeněk Váňa Využití vlnkové transformace v identifikaci lineárních systémů Discrete Wavelet Transform in Linear System Identification Diz_46_cz Diz_46_en Diz_46_helsen_lieve Diz_46_fikar_miroslav Diz_46_simandl_miroslav Diz_46_TEZE