Disertační práce 2024

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky
84 Jiří Dostál Hydronické soustavy: Koncepty a řízení Hydronic Networks: Concepts and Control Diz_84_cz Diz_84_en Anatolijs Borodinecs