Disertační práce 2024

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky
84 Jiří Dostál Hydronické soustavy: Koncepty a řízení Hydronic Networks: Concepts and Control Diz_84_cz Diz_84_en Anatolijs Borodinecs Alexander Schirrer Miloš Schlegel
85 Otta Pavel Optimální řízení ve více doménách Multiple-Domain Optimal Control Diz_85_cz Diz_85_en Miroslav Fikar Jaromír Fišer Jan Åslund
86 Filip Svoboda Strukturované zákony řízení pro koncepty flexibilního křídla Structured Control Laws for Flexible Wing Concepts Diz_86_cz Diz_86_en Alexander Schirrer Michael Valášek Alam Mushfigul
87 Denis Efremov Definice a ochrana obálky stability a bezpečnosti vozidla Vehicle-Road Safety and Stability Envelope Definition and Protection Diz_87_cz Diz_87_en