Dp 183 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro strukturované matice s aplikacemi pro polynomiální metody syntézy[edit]

Autor: Frízel Radek

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce ukazuje možnost zrychlení stávajících postupů pro výpočet maticových rovnic na základě znalosti struktury matic. Zaměřuje se na řešení polynomiální Diofantické rovnice, často potřebné při analýze systému a návrhu regulačních obvodů a filtrů, pro které je rychlost jejího výpočtu podstatná. Byla implementována funkce pro prostředí Matlab, založená na Sylvestrově metodě, která dosahuje zrychlení při zachování přesnosti výpočtu. Funkce spolupracuje s knihovnou "Polynomial toolbox for Matlab" a využívá externího solveru LAPACKu, umožnujícího efektivnější výpočet matic se známou strukturou.

Dp 2005 frizel radek.pdf