Dp 189 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelů sítí PLC[edit]

Autor: Kučerka Jan

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

189img.gif

PLC automaty jsou dnes již nedílnou součástí řízení průmyslového procesu. Se složitostí úlohy řízení roste počet použitých automatů, které spolu musí spolupracovat a navzájem komunikovat. To lze umožnit pomocí sítě, ke které budou všechny automaty připojeny. Pomocí ní lze jak proces řídit, tak i pomocí připojených vizualizací kontrolovat. Tato diplomová práce se zabývá návrhem takovéto sítě. V práci je navržena a realizována síť PLC automatů od firmy TECO a.s., která je doplněna jak HW vizualizací pomocí operátorského panelu tak i dvěma SW vizualizacemi. Celá tato síť je aplikována na laboratorní model stacionárního a mobilního robota v učebně K 09.

Dp 2005 kucerka jan.pdf