Dp 190 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace umělé inteligence v PLC[edit]

Autor: Lukáš Kurka

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je implementace prvků umělé inteligence v PLC. Hlavní důraz je kladen na implementaci neuronových sítí, ale v práci je také ukázána možnost realizace standardního genetického algoritmu. Neuronová síť je předvedena ve funkci prediktoru, modelu systému a regulátoru. Ve funkci regulátoru inverzního kyvadla je neuronová síť naučena v prostředí MATLAB a následně s využitím XML/XSLT je převedena do jazyka strukturovaného textu dle normy IEC 61131.3 a implementována v prostředí Mosaic, které představuje simulované PLC. Spojení s řízeným modelem (uskutečněným v MATLABu) je realizováno přes vizualizační prostředí Reliance.

Dp 2005 kurka lukas.pdf