Dp 321 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu[edit]

Autor: Kunc Ondřej

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

321 dp cz.gif

Ukolem práce je na pilotním projektu ověřit použitelnost technologie Silverlight pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní(GUI) optimalizačniho nástroje. Jako pilotní apliakace bylo zvoleno GUI nástroje pro tvorbu rozvrhu fakulty, které v sobě kombinuje požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení dat, kterou naopak nabizí webová aplikace.

Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii, stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti a postřehy nabyté při tvorbě programu.

Dp 2009 kunc ondrej.pdf