Dp 333 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení čtyřválcové vodárny[edit]

Autor: Zakucia Jozef

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Táto diplomová práca pojednáva o modeli štyroch nádrží, ktoré sú napájané dvoma čerpadlami cez dva pomerové ventily. Tento model predstavuje príklad mnohorozmerového systému, ktorý má všeobecne interakcie medzi jednotlivými vstupmi a výstupmi. Nastavovaním pomerových ventilov môžeme ľahko meniť vlastnosti modelu, hlavne jeho minimálne fázové alebo neminimálne fázové chovanie. Odvodili sme linearizovaný model daného systému a demonštrovali jeho základné vlastnosti a spôsob návrhu riadenia. Tiež sme navrhli regulátory, ktoré eliminujú interakcie u minimálne fázového systému.

Dp 2009 zakucia jozef.pdf