Dp 355 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Odhad kovariančných matíc šumu lineárneho stochastického systému[edit]

Autor: Matisko Peter

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

355 dp cz.gif

Teória optimálneho odhadovania stavov dynamických systémov je dobre teoreticky prepracovaná. Pokiaľ sú splnené všetky predpoklady, dostaneme optimálny výsledok podľa zvoleného kritéria. Zásadným problémom tejto teórie je skutočnosť, že dosiahnutie optimálneho výsledku je podmienené znalosťou kovariančných matíc šumu. Tieto matice v praktických úlohách nikdy nepoznáme presne. Na základe zmeraných dát je potrebné charakteristiky šumu odhadovať.

K tejto téme vzniklo od 70–tych rokov množstvo článkov popisujúcich metódy založené na rôznych princípoch. Cieľom tejto práce je otestovať vybrané metódy na niekoľkých dynamických systémoch a za rôznych podmienok. Ukážeme nedostatky a výhody jednotlivých metód, zameriame sa na teoretické vysvetlenie ich vlastností a naznačíme možné riešenia. V závere práce sú diskutované otvorené témy pre ďalšie pokračovanie výskumu v oblasti odhadovania a filtrácie.

Dp 2009 matisko peter.pdf