Dp 367 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pokročilé řízení portálového jeřábu[edit]

Autor: Váňa Jan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce je navrhnutí pokročilého řízení portálového jeřábu, jehož model je umístěn v laboratoři K26 katedry řídicí techniky fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze. Identifikace řiditelných částí systému je provedeme naměřením přechodových charakteristik pro jednotlivé motory systému. Matematický popis kývaču závěsu navijáku sestavíme pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu. Pro řízení systému použijeme regulátory navržené frekvenční metodou, metodou Geometrického místa kořenu a nakonec navrhneme LQG regulátor.

Dp 2009 vana jan.pdf