TurtleBot

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


TurtleBot, je robotické zařízení, používané při výuce na Katedře kybernetiky. Jeho "mozkem" je Intel NUC, který sice může komunikovat přes ethernet, ale primárně komunikuje přes Wi-Fi.

Zařízení se dodává s předinstalovaným Ubuntu, ale v rámci sjednocení vývojového prostředí je potřeba na něm rozběhat stejnou diskless instalaci, jako v laboratořích.

Jelikož klasické PXE funguje pouze v rámci na ethernetu, jsou TurtleBoty vytvořené podobným způsobem, je virtuální stroje typu Half-Diskless. Rozdíl je pouze v tom, že se při spouštění nepoužívá virtuální disk publikovaný přes NFS, nýbrž lokální NVME disk.

Co to obnáší?

Příprava na diskless[edit]

Aby bylo možné zavádět systém TurtleBotu bez manuálního zásahu jak přes připojení pevnou linkou, tak z lokálního UEFI, je třeba vypnout Legacy boot. Až po vypnutí a restartu se v nabídce menu objeví také možnost PXE přes UEFI.

Pak je třeba v konfiguraci povypínat všechny ostatní možnosti zavádění a pořadí zavádění změnit následujícím způsobem:

 1. Na první místo dát UEFI PXE Boot
 2. A teprve za ním ponechat zavádění lokálního Ubuntu
Upozornění Důležité je vypnout především parametr "Unlimited Boot to Network Attempts", v menu Boot Configuration. Bez toho by se totiž stroj neustále pokoušel zavést systém přes PXE a na lokální boot by vůbec nedošlo!

Parametry NUC6i5SYB Intel(R) Client Systems verze ?

4 jádra CPU Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
8 GB RAM (2x 4GB modul Kingston)
Ethernet Connection I219-LM (rev 21)
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8260 (rev 3a)
root@turtle04:~# lsblk -o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,SIZE,MODEL
NAME    FSTYPE LABEL MOUNTPOINT  SIZE MODEL
nvme0n1               119.2G INTEL SSDPEKKW128G7
|-nvme0n1p1 vfat            512M 
|-nvme0n1p2 ext4           39.1G (40000)
|-nvme0n1p3 swap            7.9G 
`-nvme0n1p4 btrfs system       58.6G (60000)

Parametry NUC7i7DNKE Intel(R) Client Systems verze J85069-205

8 jader CPU Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
8 GB RAM (1x 8GB modul Kingston + volný slot)
Ethernet Connection I219-LM
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)

root@turtle08:~# lsblk -o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,SIZE,MODEL NAME FSTYPE LABEL MOUNTPOINT SIZE MODEL nvme0n1 223.6G KINGSTON SA1000M8240G |-nvme0n1p1 vfat 512M |-nvme0n1p2 ext4 39.1G (40000) |-nvme0n1p3 swap [SWAP] 7.9G `-nvme0n1p4 btrfs system 58.6G (60000) `-nvme0n1p5 ext3 cache 97.7G

~# lsmod | grep iw
iwlwifi        151552 0
cfg80211       598016 1 iwlwifi
~# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name

 259    0 234431064 nvme0n1
 259    1   524288 nvme0n1p1 EFI flags boot, esp (zachovat)
 259    2 225643520 nvme0n1p2 ext4 Ubuntu (zmenšit) orig 220355, nově 200000
 259    3  8261632 nvme0n1p3 linux-swap (posunout)

NUC pro TurtleBoty je dodáván s předinstalovaným Ubuntu, proto bylo nutné:

 1. zmenšit diskový odddíl /dev/nvme0np2 na kterém je souborový systém ext4 s Ubuntu
 2. posunout diskový odddíl /dev/nvme0np3 na kterém je swap (ten bude využívat i disklessový OS)
 3. vytvořit nový diskový odddíl /dev/nvme0np4

Tento nově vytvořený diskový oddíl /dev/nvme0np4 byl naformátován na souborový systém Btrfs, aby bylo možné subvolume pro systém nainstalovaný přes debootstrap snapshotovat.

Instalace[edit]

Formátování fs, vytvoření subvolume,…

/mnt# debootstrap --verbose --include=firmware-iwlwifi,isc-dhcp-common,openssh-server,wpasupplicant,nfs-common --variant=minbase --components main,contrib,non-free --arch=amd64 unstable ./

…snapshot, bind {/dev,/proc,/sys}, chroot

Editace grub.cfg[edit]

Pro zavádění jádra disklessového systému se využívá zavaděč předinstalovaného Ubuntu. K tomu byla nutná následující úprava souboru /mnt/grub/grub.cfg:

...

Automatizace procesu distribuce na ostatní TurtleBoty[edit]

Aby vše fungovalo jak má, musí mít všechny TurtleBoty stejnou výchozí konfiguraci, upravený soubor grub.cfg na předinstalovaném Ubuntu a vytvořený diskový oddíl /dev/nvme0np4, s nainstalovaným ramdiskem s podporou wi-fi a jádrem.

Poznámka Celkově trvá příprava jednoho TurtleBota 50 minut čistého času, a vyžaduje celkem 14 restartů!

Následující body popisují okolnosti a důvody restartu. Nebyly pokažd

1, klávesa F2

 • vypnutí secure bootu a legacy módu

2, klávesa F2

 • Nastavení bootování v pořadí:
 1. - IPv4 PXE
 2. - Ubuntu
 3. - IPv6 PXE
 • Přepnout na Advanced a vypnout všechny ostatní možnosti zavádění
 • Pak přepnout na Advanced zobrazení Devices, a z Add.In Config vytáhnout MAC adresu pro drátové připojení, která se vloží do nového záznamu v DHCP
Upozornění Přidat nový záznam do DHCP a restartovat DHCP server!

Uložit změny biosu TurtleBota přes F10 a reboot.

3, Boot na drátě přes PXE - Volba Turtle v menu

 • Přihlásit se jako root
 • Vypnout swap:
# swapoff -a
 • Spustit gparted a upravit rozdělení disku (viz stránka TurtleBot) každou změnu je třeba ihned realizovat!!!
 • namountovat původní systém na /mnt, přejmenovat původní grug.cfg a nakopírovat z /root/nuc7 nový.
 • odmountovat /mnt a namountovat místo něj Btrfs oddíl - do kterého se nakopírují symlinky na jádro, které se při použití cache natáhně
 • Vytáhnout MAC adresu pro Wi-Fi, která se vloží do nového záznamu v DHCP
Upozornění Přidat nový záznam do DHCP a restartovat DHCP server!

Restartovat příkazem reboot

4, Boot na drátě přes PXE - výchozí volba, ale přidat k ní parametr break=overlay-init

V ramdisku příkazem cat nakopírovat:
 • jádro z adresáře /root/boot/ souboru /tmp/cache/vmlinuz.backup
(initramfs) cat /root/boot/vmlinuz-… > /tmp/cache/vmlinuz.backup
 • a ramdisk z adresáře /root/boot/ jako /tmp/cache/initrd.img.backup
(initramfs) cat /root/boot/initrd.img-… > /tmp/cache/initrd.img.backup
 • a vytáhnout do keše moduly:
(initramfs) find /root/usr/lib/modules -type f -exec cat '{}' > /dev/null \;
Pokračovat příkazem 'exit'
Pokud skončí jádro v Panic => restart čudlem!
Pokud zůstane viset => použít REUSB

5, Boot na drátě přes PXE - výchozí volba

systemd rpcbind.service: Failed at step EXEC spawning /sbin/rpcbind: Transportendpoint is not connected
Pokud skončí jádro v Panic => restart čudlem!
Pokud zůstane viset => použít REUSB

6, Boot na drátě přes PXE - výchozí

Reached target Remote File Systems (Pre)
fb0: switching to inteldrmfb form EFI VGA => REUSB
Reached target Swap
printk-systemd: 23 output lines suppressed due to ratelimiting
systemd rpcbind.service: Failed at step EXEC spawning /sbin/rpcbind: Transportendpoint is not connected
915drmfb framebufer device
systemd [1]: Caught <BUS>, core dump failed (…)
zhavarovaný modul libsystemd-shared
Upozornění Nyní může následovat 6 až 8 vynucených restartů. Kvůli nakešování základních souborů
Pokud skončí jádro v Panic => restart čudlem!
Pokud zůstane viset => použít REUSB

Po úspěšném otevření obrazovky je třeba NUC vypnoutm vytáhnout drát a vyzkoušet:

13, Boot přes wifi standard

14, Boot přes wifi záložní (vmlinuz.backup a initrd.img.backup)

Export NFS adresáře[edit]

Na NFS serveru byl vytvořen nový Btrfs subvolume s názvem bullseye, který byl vyexportován přes NFS s následujícími parametry:

/srv/diskless/version/bullseye (rw,fsid=11,nohide,async,subtree_check,no_root_squash)

Výsledek uvedeného nastavení po exportu:

(rw,async,wdelay,nohide,no_root_squash,fsid=11,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)

Úprava instalace disklessu[edit]

Po spuštění lokálního systému:

 1. Nahození aplikace wpa_supplicant
 2. Získání adresy přes aplikaci dhclient
 3. Mount NFS adresáře budoucího disklessu


Přejmenování[edit]

# hostnamectl set-hostname bullseye

Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi[edit]

Při vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi jsem postupoval podle webové stránky Marka Fargase. Bohužel se ukázalo, že uvedený postup pro připojení přes WPA2 nestačí.

Upozornění Aby fungovalo ověřování přes WPA2, musí mít wpa_supplicant k dispozici další dva jaderné moduly: ccm a ctr<ref>

Trvalo téměř týden, než jsme na to díky Marku Beliškovi přišli. </ref>. Bez nich funguje pouze anonymní připojení.

busybox[edit]

Soubor /etc/initramfs-tools/hooks/enable-wireless, je spustitelný skript, který spustí příkaz update-initramfs -u při sestavení ramdisku. Skript se postará o nakopírování potřebných modulů, utilit, knihoven a konfiguračních souborů pro nahození wi-fi, tak aby byly splněny všechny potřebné závislosti.

#!/bin/sh
set -e
PREREQ=""
prereqs(){
  echo "${PREREQ}"
}
case "${1}" in
  prereqs)
   prereqs
   exit 0
   ;;
esac
. /usr/share/initramfs-tools/hook-functions
manual_add_modules cfg80211 mac80211 iwlwifi iwlmvm ccm ctr
copy_exec /bin/ip
copy_exec /sbin/wpa_supplicant
copy_exec /sbin/wpa_cli
copy_exec /sbin/dhclient
copy_exec /sbin/dhclient-script
copy_file config /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf

V tomto ukázkovém skriptu je uvedena pouze je minimální sada nástrojů potřebná k rozběhání připojení přes wifi na turtlebotu. Na většinu ostatních věcí stačí příkazy, které jsou součástí busyboxu. V souvislosti s připojením se ale mohou vyskytnout různé problémy, proto není od věci si do ramdisku přidat i užitečné nástroje, které umožní testování kvality síťového připojení či testování blokového zařízení:

Utilita Inst. balík Použití Kolik přidá na objemu ramdisku
ip iproute2 Příkaz ip, se kterým pracuje busybox má omezené konfigurační možnosti, proto se k nastavení sítě v našem případě používá plnotučný nástroj ip
iwconfig wireless-tools Příkaz iwconfig je užitečný v pokud si nejste jisti zda wpa_supplicant navázal spojení. S jeho pomocí totiž můžete zjistit aktuální nastavení vašeho zařízení, nebo zda-li došlo k připojení. Pokud si přidáte i nástroj iwlist, který je ve stejném instalačním balíku, tak si můžete vypsat i parametry sítí, které vaše wifi "vidí".
dhclient isc-dhcp-client Standardně se pro nastavení sítě v ramdisku používá tzv. mikro klient udhcp. Ovšem v našem případě získanou adresu nebyl schopen nastavit, proto je lepší použít "plnotučného" DHCP klienta.
ping iputils-ping Nástroj ping vám umožní rychle zjistit zda-li stroj na druhé straně sítě žije. V nouzi místo něj můžete použít telnet, když po otevření portu na druhé straně odklepnete GET
arping iputils-arping -
tracepath iputils-tracepath -
termshark termshark Je GUI rozhraní pro tshark, což terminálová verze utility wireshark, která vám umožní zachytávat síťové pakety na vaší wi-fi. Je to jediné místo, kde můžete zjistit co běhá vzduchem mezi AP a vaším klientem, protože komunikace mezi nimi je jinak šifrovaná.
nc iputils-ping -
tcpdump tcpdump
netstat net-tools Umožňuje zjistit jaké jsou aktuálně otevřené porty.
Poznámka Busybox, který běží v ramdisku by default podporuje řadu příkazů, pro které v "plnotučném" systému může existovat samostatná utilita. Pokud ji do ramdisku přes tento skript nakopírujete, tak se použije přednostně.

Obsah souboru /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf

network={
    ssid="jmenowifi"
    #psk="heslowifi"
    psk=989c6426c04864f7f386d12ca3bb776131d5eece0860c6c84f1ce2e1d3bac5ec
}
Poznámka K vygenerování obsahu tohoto souboru můžete použít utilitu wpa_passphrase, která je součástí instalačního balíku wpasupplicant. Řetězec 'psk' se vygeneruje kombinací 'ssid' a plain hesla 'psk'.

Sledování provozu na Wi-Fi síti[edit]

Jak se jmenuje wifi zařízení a případně jakou má adresu lze zjistit přes ip

~# ip addr show

Síla signálu[edit]

Jaký je stav signálu na Wi-Fi zjistíme ze souboru /proc/net/wireless. Následující příkaz vypisuje jeho obsah ve vteřinovém intervalu

~$ watch -n 1 cat /proc/net/wireless

Pokud nás z toho zajímá pouze síla signálu, můžeme použít tohle:

~$ watch -n 1 "awk 'NR==3 {print \"WiFi Signal Strength= \" \$3 \"00 %\"}' /proc/net/wireless"

Probíhá vůbec síťová komunikace?[edit]

Pro rychlé zjištění jestli na zařízení wlp1s0 nějaká komunikace vůbec probíhá, stačí tcpdump. Pokud nás zajímá jen konkrétní adresa, kupř. to co vrací DHCP server, můžeme si vyfiltrovat pouze pakety s jeho adresou:

~# tcpdump -i wlp1s0 -s 0 host 192.168.210.5
adresa - IPv4 resp. IPv6 adresa
maska - maska
rozsah -
dst net adresa
src net adresa
net adresa
net adresa mask maska
net adresa/rozsah

termshark[edit]

Pro sofistikovanější monitoring, kdy potřebujeme nahlédnout do paketů lze použít termshark. Klientská stanice je totiž jediným místem, na kterém se dá sledovat síťová komunikace, která probíhá přes Wi-Fi. Mezi NUCem přes AP až po kontroler, který ho spravuje ji nelze sledovat, protože je šifrovaná.

Pokud jsme na klientskou stanici připojeni přes SSH, tak je vhodné odfiltrovat vlastní komunikaci. To můžeme udělat kupř. tak, že odfiltrujeme svoji MAC sdresu:

~# termshark -i wlp1s0 -f "not ether host 9a:5d:9c:ee:11:a0"

Ale pokud nás SSH provoz nezajímá můžeme odfiltrovat rovnou veškerou komunikaci která probíhá přes port 22:

~# termshark -i wlp1s0 -f "not port 22"

Filtry se dají také řetězit:

… -f "not ip.addr == xxx.x.xx.xxx and not ip.src == xxx.x.xx.xx and not mac == xx-xx-xx-xx-xx-xx and not mac == xx-xx-xx-xx-xx-xx and not ip == xxx.x.x.x and not ip.dst == xxx.x.xx.xxx and not ip.src == xxx.x.xx.xxx"

Overlay nad NFS[edit]

Standardní sendwich:

NFS → TMPFS → FS

NFS → FS → TMPFS → FS

Adresáře sdílené přes NFS jsou namountované na adresáře, které jsou přes mcachefs namountované na přípojné body ze kterých se pak skládá sendvič pro overlay, který změny z disklessového systému ukládá na tmpfs, který se po restartu zahodí – tak jako u standardního disklessu

Rozdíl je v tom, že mcachefs při načítání souborů z NFS do RAM paralelně ukládá jejich kopie do kešovacích adresářů na lokálním disku. Jejich obsah se ale (na rozdíl od změn uložených z prostředí disklessu) při restartu nezahodí, takže při opětovném sestavení sendviče nemusí znovu tahat z NFS – catfs pouze zkontroluje zda-li jsou rozšířené atributy souboru stejné.

Na mcachefs jsem se dohmátl přes catfs. Obojí používá FUSE. Rozdíl jsou v tom, že:

 • mcachefs napsané v C má velikost ~0,5 MB kdežto catfs které je naprogramované v rustu má 2,9 MB
 • mcachefs, na rozdíl od catfs, pracuje se žurnálem a symlinky interpretuje jako symlinky – na rozdíl od catfs, který je zobrazuje v závislosti a tom nač odkazují.
 • mcachefs může mít podklad připojený jako readonly – změny se vždy zapisují do cache. U catfs se readonly podklad propaguje jako readonly i do horní vrstvy

Použití mcachefs[edit]

# mount … /tmp/backend
# mount -t btrfs -o subvol=cache LABEL=local /tmp/cache
# mcachefs /tmp/backend /target -o cache=/tmp/cache/root,journal=/tmp/cache/journal
…
# systemd-nspawn -D /target
…
## odpojit /target, znovu připojit a pak už to projde
# systemd-nspawn -b -D /target

Spuštění systému z keše

Úpravy v instalaci disklessu[edit]

Pro aktualizaci podkladového systému je třeba namountovat základní system na adresář /mnt/background jako rw (pokud je to na onom stroji možné)

Poté se spustí kontejner, ve kterém je možné upravit instalaci:

systemd-nspawn -b -D /mnt/background

Tím se pochopitelně může dostat do nesouladu lokální cache s podkladem. Opravu lze provést tak, že se porušené soubory z keše odstraní

Lokální keš je třeba namountovat na adresář /mnt/cache jako rw a následně zkontrolovat jestli je cksum všech souborů identický s jejic verzemi které nabízí podkladová vrstva z NFS serveru (ta může být namountovaná ro).

Pokud kontrolní součet nesedí, je dobré udělat nejprve truncate na nulovou velikost a potom soubor smazat

Několik otázek[edit]

Co se stane když přestane komunikovat NFS server?[edit]

Pokud pojede systém jako full-diskless (bez lokální keše), budou fungovat aplikace, které již budou mít všechny potřebné soubory načtené do paměti, ale nepůjde spustit nic nového. Pokud NFS server znovu naběhne a začne komunikovat, tak se spojení přes NFS samo obnoví.

Je možné vrstvu, která byla připojená přes NFS do overlaye odpojit a znovu připojit?[edit]

Ne. Každou vrstvu ze sendviče lze odpojit, ale znovu se do něj připojit nedá. Sendvič s overlayem se znovu sestaví až po restartu.


Aktualizace[edit]

Kvůli špatnému návrhu mcachefs vyžaduje aktualizace následující postup:

1, Před zapnutím turtlebota je třeba do NUC kostky zapíchnout LAN s PXE a USB klávesnici (pokud není k dispozici displej, tak i monitor)

2, po zapnutí je třeba přejít do biosu přes F2, vypnout boost a uložit

3, po natažení menu přes PXE zvolit Debian Turtle - systém najede jako klasický diskless bez toho že by používal cache.

4, V najetém systému se přihlásit jako root, připojit diskový oddíl, který funguje jako cache a ze systémového adresáře pomocí příkazu find odstranit všechny symlinky. Pozor! nespustit na kořen, protože by tím pádem přestal turtlebot funglovat ve wireless módu

5, Odmountovat, restartovat přes reboot a najet plnotučný systém - počkat až se vyžvejká a najede do grafického přihlášení!

6, Opet namountova kešovací oddíl na adresář /mnt a nejprve vylistovat soubor ... a .. a pak místo ls přes cat zapsat aktuální ramdisk do záložního souboru ... v případě aktualizace jádra udělat totéž i pro vmlinuz

7, odmountovat /mnt, spustit reboot a ještě před tím, než se spustí PXE vyškubnout LAN. Systém by měl najet wireless. Opět počkat, dokud vše nenajede do grafiky.

8, Pak stroj vypnout přes poweroff a odpojit klávesnici (případně i displej)

Co se stane když spadne proces mcachefs?[edit]

Pokud upadne proces mcachefs který obsluhoval přípojný bod, který je zapíchnutý jako vrstva do sendviče překrytého overlayem, stroj nezhavaruje. Bude to stejné jako když upadne NFS server. Pokud se pokusíte číst adresář, do kterého se z této vrstvy propagovaly nějaké soubory, skončíte následující chybovou zprávou:

root@turtle08:~# ls /usr/local
ls: cannot access '/usr/local': Transport endpoint is not connected

Odpadlou keš není možné znovu nahodit. I když by teoreticky mělo být možné odpadlý proces znovu nahodit a připojit znovu, ale to by nejspíš selhalo, protože overlay pracuje stále s původním sendvičem, který je na nižší vrstvě. Teoreticky by ale mělo být možné provést remount.

Vypínání a restart[edit]

U disklessu, který jede přes Wi-Fi je problém s restartem a vypínáním.

Podstata problému je v tom, že systemd před odpojením systémového disku odstřelí mezi jinými i procesy, které zajišťují síťové připojení, resp. přístup na lokální keš. Výsledkem je, že nedojde k restartu či vypnutí protože systemd zůstane "viset" – proto musíme použít vynucený restart.

Pokud není stroj zcela tuhý, lze vynutit korektní restart přes tzv. sysrq klávesy.

Pokud se na stroj nedá přihlást přes SSH a lokální konzole je mrtvá, je nutné použít spínač na NUCu a stroj natvrdo vypnout, a pak spustit znovu.

Aby fungovalo vypínání přímo ze systému, je třeba nahradit symbolický link /usr/sbin/poweroff symbolickým linkem na shellovým souborem s následujícím obsahem

~# for i in r e u s b ; do sleep 3 && echo $i > /proc/sysrq-trigger ; done
Poznámka Pro reboot se udělá totéž, jenom místo posledního písmene o (vypnout) je nutné umístitb (restartovat). A na výsledný soubor bude odkazovat symlink /usr/sbin/reboot
Upozornění Původní symlink doporučuji nemazat, ale přejmenovat, např. na poweroff.orig. Bude se to hodit v případě, když si systémový adresář spustíte přes systemd-nspawn v kontejneru – v takovém případě totiž nemůžete do souboru /proc/sysrq-trigger zapisovat a tím pádem vypínání selže. Použijete-li přejmenovaný symlink, proběhne vypnutí kontejneru tak jak má.

Použití[edit]

Konfigurace sítě[edit]

S TurtleBoty se na Katedře kybernetiky (dále jen DC) komunikuje v rámci VLAN-210. Více ke konfiguraci DHCP a přidělování IPv4 adres naleznete tam. Rychlý sken sítě lze provést pomocí utility nmap:

~# nmap -sn 192.168.210.0/24
Poznámka Specifikem této VLAN je, že TurtleBoty dostávají přes Wi-Fi stejné IPv4 adresy, jako přes kabelové připojení, aby na ně mohli uživatelé přistupovat pokaždé přes stejnou IPv4 adresu – bez ohledu na to, jestli jsou připojeny přes Wi-Fi, nebo kabelem. Proto se při nahození Wi-Fi v ramdisku kontroluje, zda-li již zařízení nemá jinou konektivitu, aby se tak zabránilo vytvoření smyčky.

Přístup na spodní vrstvy sendviče[edit]

Upozornění Zcela náhodu jsem přišel na to, že procesy spuštěné v ramdisku, jako např. wpa_supplicant nebo mcachefs představují díru, kterou se lze se dostat na vrstvy namountované v ramdisku, překryté za normální situace systémem namountovaným z overlaye. Proto by za všech okolností měly být adresáře sdílené přes NFS exportované:
 • Jen pro striktně vymezené rozsahy a pouze read-only.
 • Přístup read-write by měly mít pouze exporty pro vybrané stroje, u kterých je zajištěno, že nedojde k jejich zneužití.

Pokud běží v ramdisku proces, který je vidět ze spuštěného systému, lze se dostat ke připojeným mountpointům přes jeho proces. Pokud jako lokální uživatel 'root' spustíte následující příkaz:

~# ls /proc/*/root/

Vylistuje se vám aktuální kořenový adresář příslušného procesu. Pro většinu z nich je to stávající kořenový adresář, ale u těch co běží v ramdisku, je to kořen ramdisku a v něm je adresář i s připojenými mountpointy, co nebyly přesunuty z ramdisku do systému.

A můžete zjistit i další zajímavé informace, jako kupř. to, odkud jsou tyto adresáře namountované. Stačí k tomu:

~# cat /proc/<číslo procesu>/mounts
 • Uvedený "problém" se netýká strojů, které běží jako full-diskless přes pevnou linku, protože tam v ramdisku žádný takový proces neběží.
 • A navíc k tomu potřebuje uživatel nejprve získat práva uživatele root, což ovšem ale u disklessové distribuce, která má povoleno sudo, není problém.

tmux přes ssh připojení[edit]

U tmuxu přes SSH mohou nastat problémy spojené s přemapováním kláves. Se základní klávesovou zkratkou (Ctrl+b) nebývá problém, ale znaky pro vytvoření nového okna (uvozovka " a procento % se mouhou psát jinak, než na lokální klávesnici, jakou aktuálně používáte.

Psaní uvozovky
Na české linuxové QWERTY klávesnici se uvozovka píše přes klávesu Shift + ů (na anglické klávesnici je na klávese středník a dvojtečka).
Na US klávesnici je uvozovka o klávesu vedle
Psaní procenta
Na české linuxové QWERTY klávesnici se procento napíše přes klávesu Shift a klávesu, která je hned vedle nuly na horní řadě kláves – bez shiftu píše znak =
Alternativně se dá napsat přes pravý ALT + klávesu s číslem 5
Na US klávesnici by se napsal znak procenta Shift + klávesa s číslem 5

Pokud lezete přes SSH na stroj, kde nejsou nainstalované stejné fonty a lokály a kde není podpora fontu na textové konzoli, posílá se stejný znak jaký píšete na své klávesnici. Pokud ho ten vzdálený systém nezná, nenapíše nic!