Bakalářské práce 2023

From DCEwiki
Revision as of 18:29, 31 January 2024 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2023

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
739 Mitterko Milan Stavba demonstrátoru řídicího systému brzd Brake-by-wire control system platform development Posudky
740 Bílík Martin Systémy řízení STOL prostředků s distribuovanými pohony Control of STOL aircraft using distributed propulsion systems Posudky
741 Dašek Filip Vývoj systému řízení vozu Vehicle steering systems development Posudky
742 Hronek Pavel Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN CAN Bus Latency Test Automation for Continuous Testing and Evaluation Posudky
743 Chládek Radek Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla Road grade estimation by onboard multisensor fusion Posudky
744 Kašpar Jakub Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze Algorithms for onboard estimation of vehicle motion states by multisensor fusion Posudky
745 Kodytek Otakar Pulzní generátor pro testování a vývoj modulů pro průmyslovou automatizaci Pulse generator for testing and development of modules for industrial automation Posudky
746 Kohout Jan Trakční algoritmy vozu pro nízké rychlosti Vehicle traction control algorithms for low speeds Posudky
747 Kříž Matěj Platforma pro prototypování algoritmů pro palubní odhadování pohybových stavů vozidel multisenzorickou fúzí Platform for prototyping algorithms for onboard estimation of vehicle motion states by multisensor fusion Posudky
748 Laušman David Zpracování dlouhodobého měření posturometrických dat Long-term postulometric data analysis Posudky
749 Lehký Šimon Systém létající kulička na tyči Flying ball and beam system Posudky
750 Lendvorský Petr 3D tisková farma - řídicí aplikace 3D printing farm - control application Posudky
751 Lorenc Jakub Automatické řízení tahu vrtule s proměnným úhlem nastavení Automatic thrust control for variable pitch propeler Posudky
752 Macar Jakub Algoritmy vedení po trati pro vozidla s více stupni volnosti Over-actuated vehicles path tracking algorithms Posudky
753 Maňur Matyáš Tapster robot Tapster robot Posudky
754 Mareš Jan Soubor řešených úloh pro předmět Roboti s využitím stavebnice LEGO Education SPIKE Prime Set of solved tasks for the subject Robots using the LEGO Education SPIKE Prime kit Posudky
755 Ošlejšek Štěpán Využití jazyka Julia pro automatické řízení výukového laboratorního modelu Using Julia language for automatic control of an educational laboratory model Posudky
756 Svoboda Pavel Utrazvuková manipulace s kapalinou a sypkými materiály Ultrasonic manipulation of liquid and powder materials Posudky
757 Šída Lubor Optimalizace algoritmů pro hledání časových vzorů v komponentech modelů prostředí pro autonomní roboty Optimization of algorithms for finding temporal patterens in environment model components for autonomous robots Posudky
758 Šťastný Adam Senzorické vybavení pro posturometrickou platformu Sensorics equipment for posturometric platform Posudky
759 Toman Ondřej Hardwarově akcelerované rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility Hardware accelerated risk-aware motion planning Posudky
760 Ullmann Vojtěch Vývoj brzdného systému vozu Vehicle brake system development Posudky
761 Vágner Josef Software pro posturometrickou platformu Software for posturometric platform Posudky
762 Vaněk Jakub Knihovna pro senzory a akční členy nové FEL Open - Cube The library for sensors and actuators of the new FEL Open - Cube Posudky
763 Vlk Matyáš Demonstrační systém pro magnetický manipulátor Magman Demonstration system for Magman magnetic manipulator Posudky
764 Vondrášek Matouš Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie Estimation of vehicle deceleration by fusion of measurements of acceleration and odometry Posudky