Anotace předmětu

Předmět je určen především pro doktorandy zabývající se projekty, které pro svojí realizaci a testování vyžadují stavbu vlastního hardware využívajícího moderních mikroprocesorových systémů a programovatelných obvodů. Pozornost bude věnována výběru vhodného hardware, vývojových prostředků, návrhu plošných spojů, oživení a propojení hardware s operačními systémy pro řídicí aplikace. Pro usnadnění návrhu budou studentům předloženy zkušenosti a příklady s návrhem hardware pro různé aplikační oblasti.

Co si lze z předmětu odnést a naučit se

Zakončení předmětu

Podmínkou k uzavření předmětu je realizace individuálního projektu.
Vy, kdo máte vlastní projekty s vlasním hardwarem, můžete v nich pokračovat a připravit pro ostatní přednášku o svém HW a SW. Preferují se návrhy, jejichž alespoň hardwarová a základní softwarová část je otevřená, aby mohly i ostatním posloužit jako vzor pro jejich poučení a práci.
Pro ty z vás, kdo nemáte s mikrokontroléry hlubší zkušenosti, máme k dispozici množství celkem zajímavých mikroprocesorových systémů. MPC555, MC68376, MC68332, H8S2638 a kity s FPGA obvody firmy Xilinx různých velikostí.

Kontakty

V pondělí a ve středu od 9:00 do 18:00 (případně i později)
Karlovo náměstí, budova E, místnost číslo 18 (přízemí, od vstupu vpravo)
Telefon do školy (Po, St): 224357554
Email : <pisa@cmp.felk.cvut.cz>

Valid XHTML 1.0!

Všechny připomínky k obsahu stránek, objevené chyby a další náměty adresujte na autory:

Naposledy změněno: $Date: 2005/04/25 08:29:43 $