Přednášky

Přednášky jsou pořádány podle dohody v pondělky od 15:30, Karlovo náměstí, místnost K14 nebo K21.

12.3.2007 – 1.přednáška

Historický vývoj "rozumné" architektury mikroprocesorů. Nastínění architektury 68000.

Literatura k přednášce:

19.3.2007 – 2.přednáška

Předvedení praktických možností a potíží při psaní, překladu a ladění aplikace pro mikrokontrolér MC68376 <http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC68376>. Tentokrát s holým MCU, C knihovnou NEWLIB <http://sourceware.org/newlib/>, překladačem GCC <http://gcc.gnu.org/> a < http://www.uclinux.org/pub/uClinux/uclinux-elf-tools/gcc-3/>, debuggerem GDB s podporou ladícího rozhraní BDM <http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/m683xx/bdm_driver.html> a grafickou nadstavbou debuggeru DDD <http://www.gnu.org/software/ddd/> případně i KDevelop.

Popis prostředí a potřebné nástroje pro hostitelské systémy Linux a Windows pro vlastní experimentování s popisovaným mikrokontrolérem jsou k dispozici na následující stránce.
http://dce.felk.cvut.cz/nms/cpuarch/m68k/mo_cpu2-quick-start.html
Pro vlastní cvičení budou zde popsaná prostředí a mikroprocesorové desky k dispozici v laboratoři 21 na Karlově náměstí.

26.3.2007 – 3.přednáška

Real-time exekutivy vhodné pro řídicí aplikace.
Případné předvedení RTEMS v akci.

Literatura popisující real-time executivy

2.4.2007 – 4.přednáška

Tématem bude využití systému Linux pro realizaci embedded aplikací.
Případné ukázky běhu uCLinuxu na M68376 a plného Linuxu s BusyBoxem a plnou Glibc na architektuře ARM9 DragonBall MX1.

Odkazy a literatura přínosná pro pochopení Linuxového jádra

2.5.2005 – Prezentace procesorového jádra MicroBlaze

Prezentace Romana Bartošinskeho pojednávala o jeho zkušenostech s se syntetizovatelným procesorovým jádrem MicroBlaze pro FPGA obvody Xilinx Virtex a Spartan.

Odkazy a literatura týkající se procesorových systémů na bázi FPGA

Ti kdo nemají vlastní zadání by si měli něco na předvedené hardwarové a softwarové sestavě odzkoušet. Pro začátek by to mohla být Fibonaciho posloupnost nebo největší společný dělitel v C a v assembleru. Následně by se mohlo přidat něco s hardwarem

Valid XHTML 1.0!

Všechny připomínky k obsahu stránek, objevené chyby a další náměty adresujte na autory:

Naposledy změněno: $Date: 2005/04/25 08:29:43 $