V současné době připraveny odkazy a data pro následující oblasti

Motorola 68k

Na následující stránce je popis, jak začít vyvíjet vlastní aplikaci s deskou MO_CPU2.
http://dce.felk.cvut.cz/nms/cpuarch/m68k/mo_cpu2-quick-start.html

Dokumentace k deskám MO_CPU2 je zatím k dispozici zde
http://www.pikron.com/en/main_frame_mo_cpu1.html

Vývojový řetězec pro Windows s Posixovou vrstvou CygWin
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/tools/cygwin/

Vývojový řetězec pro Linux
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/tools/linux/

Jednoduchá aplikace "simple", která byla demonstrována na přednášce
Zdrojové kódy mohou sloužit jako podklad pro vlastní vývoj. Kód obsahuje inicializaci procesoru, přesměrování standardního vstupu a výstupu na RS-232, periodický časovač, atd.
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/src/simple/
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/projects/simple-m68k.tar.gz

Šablona aplikace založené na OMK pravidlech (OCERA Make System). Zdrojový strom obsahuje potřebné knihovny pro inicializaci desky MO_CPU1/2 a směrování výpisů na sériový port procesoru.
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/src/omk-base-skel/
http://dce.felk.cvut.cz/nms/files/m68k/src/omk-base-skel/omk-base-skel.tar.gz

Odkazy na vývojové nástroje pro MinGw zatím nejsou opravené

tučnák

| _ + -

Valid XHTML 1.0!

Všechny připomínky k obsahu stránek, objevené chyby a další náměty adresujte na autory:

Naposledy změněno: $Date: 2005/04/25 08:29:43 $