Hardware navržený či používaný v předmětu NMS či jinde na naší katedře


Deska: Virtex-II V2MB1000 + komunikační modul
FPGA Obvod: Xilinx Virtex II XC2V1000-4FG456C
Výrobce: Memec Insight
Vývojová deska FPGA s 32MB DDR SDRAM, 16-bit LVDS rozhraním, 2 sedmisegmenty,3 tlačítka, 8 DIP přepínačů, RS232 a rozhraní PC160.
Komunikační modul PC160 obsahuje: 2Mx32 flash, 256Kx32 SDRAM, SPI, I2C, rozhraní pro LCD, PS/2, fyzickou vrstvu USB slave, fyzickou vrstvu 10/100 ethernetu, RS232.
Deska je určena pro vývoj aplikací se soft-core procesorem Xilinx MicroBlaze a jednotlivé rozhraní jsou podporovány jako moduly pro tento procesor.

Deska: Spartan II Demo Board
FPGA Obvod: Xilinx Spartan II XC2S100-5PQ208
Výrobce: Memec Insight
Vývojová deska FPGA obsahující: 1 RS232, 3 LED, 4 DIP přepínače, 2 sedmisegmenty a prototypovou plochu s vyvedenými všemi piny FPGA.
Deska je vhodná pro vývoj hardware připojeného k FPGA.

Deska: EC555
MCU: MPC555
Výrobce: Wuerz-elektronik

Deska: CME-0555
MCU: MPC555
Výrobce: Axiom Manufacturing

Deska: MO_CPU2
MCU: MC68376
Výrobce: PiKRON

Deska: ETHERIF376
Ethernet controller pro systém postavený na MO_CPU2
Diplomová práce Michala Sojky

Deska: USBIF
MCU: AT898252/-
Diplomová práce Romana Bartosinského
Deska realizuje USB zařízení. Může být po osazení mikrokontrololéru AT898252 použita samostatně nebo ji lze připojit ke sběrnici procesorové desky MO_CPU2.
Diplomová práce vedla k realizaci propojení a řízení robotů BlueBot přes interface USB.

Výukový robot BlueBot
Robot je řízený jednotkou MARS8 postavenou na procesorové desce MO_CPU1/MO_CPU2
Bakalářská práce (Systém pro řízení manipulátorů a robotů) Jakuba Štoly obsahuje popis portace softwarového vybavení pro řízení robotů pod real-time exekutivu RTEMS.

Deska: Profi333
MCU: MC68333
Diplomová práce Libora Švehly
Deska byla navržena pro implementaci Profibus zařízení se zákaznickým řadičem od firmy Siemens.
Dále byla Pavlem Růžičkou využita k realizaci softwarového Profibus mastera. FDL vrstva protokolu Profibus byla portována na QSM/SCI port mikrokontroléru.

Deska: Profi360
MCU: MC68360
Diplomová práce Miloše Hofmana
Deska realizaje Profibus mastera s FDL vrstvou. Nízkoúrovňová část protokolu byla realizována sériovou komunikačními linkou (SCC) komunikačního koprocesoru (CPM).

Deska: MSM586SEV
MCU: AMD Elan SC520
Výrobce: Advanced Digital Logic

Sestava PC-104
Sestava obsahuje procesorovou desku MSM586SEV, pulzní měnic pro převod 24VDC na +5VDC a další napětí potřebná pro ostatní desky. Jednu či více desek interface CAN (PCM-3680, MSMCAN, Unicontrols PCAN-104)
Sestava slouží k vývoji komponent pro projekt OCERA. Byly na ní testovány komponenty týkající se komunikace CAN (komunikační komponenty projektu OCERA) a byl na ní také testován driver LinCAN.

Deska: PCM-3680
Řadič komunikace CAN pro počítače se sběrnicí PC-104.
Výrobce: Advantech
Řadič obsahuje dva galvanicky oddělené porty komunikace CAN s řadiči SJA1000.
Řadič je podporovaná driverem LinCAN.

Deska: MSMCAN
Řadič komunikace CAN pro počítače se sběrnicí PC-104.
Výrobce: Advanced Digital Logic
Karta je vybavena jedním řadičem sběrnice sběrnice CAN Intel i82527.
Řadič je podporovaná driverem LinCAN.

Deska: Unicontrols VCAN
Inteligentní řadič komunikace CAN pro průmyslové systémy se sběrnicí VME.
Výrobce: Unicontrols
Řadič je podporovaná driverem LinCAN.

Deska: Unicontrols PCAN-PCI
Inteligentní řadič komunikace CAN pro sběrnicí PCI.
Výrobce: Unicontrols
Řadič je podporovaná driverem LinCAN.

Deska: VMP1
MCU: MPC8240
Procesorový modul s procesorem MPC8240 na bázi PowerPC.
Výrobce: Kontron
Na desce byly testovány komunikační komponenty projektu OCERA. Deska byla provozována s operačním systémem Linux a výsledky projektu jsou používány v průmyslových aplikacích.

Deska: EDK2638
MCU: H8S/2638
Výrobce: Renesas
Vývojová deska s mikrokontrolérem H8S/2638.
Stanislav Marek ve své Diplomové práci (Zařízení podporující komunikační protokol CANopen) provedl portaci CANopen knihovny CanFestival na tuto desku. Zdrojové kódy se nachází v systému zprávy verzí na serveru RTime (CanFestival pro H8S/2638).

Deska: CAN Controller Module
MCU: HC12D60
Diplomová práce Miroslava Musila
Navržené desky byly dále použity pro testování a implementaci distribuovaných řídicích algoritmů se systémem OSEK v diplomové práci Michala Krákory.

Deska: CAN Interface Module v1.2
MCU: HC12
Deska navržená Ondřejem Špinkou slouží pro distribuovaný sběr a přenos údajů po sběrnici CAN.

Deska: H8CAN<->USB
MCU: H8S/2638
Deska převodníku CAN<->USB navržená diplomantem Jiřím Zemánkem.

Deska: Boa5200
MCU: MPC5200
Deska Boa5200 je postavena na PowerPC procesoru od firmy FreeScale. Na desce se nachází řadič komunikace Ethernet 10/100TX, 2x integrovaný řadič sběrnice CAN. Na desce lze provozovat systémy Linux, eCos a pro čip MPC5200 existuje i port systému RTEMS.
Výrobce: Analogue & Micro Ltd

Valid XHTML 1.0!

Všechny připomínky k obsahu stránek, objevené chyby a další náměty adresujte na autory:

Naposledy změněno: $Date: 2005/04/25 08:29:43 $