Diplomové práce 2020

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2020

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
701 Bednář Jan Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicles Using Visual Inertial Odometry Posudky
702 Elis Pavel Multiagentní MPC protokoly pro energetickou optimalizaci mikrosítě Multi-agent MPC protocols for microgrid energy management and optimization Posudky
703 Holý Jan Regularizace v rekonstrukci obrazu vodivosti bodové nehomogenity Regularization in the conductivity imaging problem of a point inhomogeneity Posudky
704 Urválek Michal Plánování pro systém MoleMOD Planning for the MoleMOD system Posudky
705 Vošahlík David H2 optimal control algorithms for vehicle control H2 optimal control algorithms for vehicle control Posudky
706 Burde Varun Hluboká neuronová sít pro mapování města s využitím dat z Google Street View Deep neural network for city mapping using Google Street View data Posudky
707 Aydin Burak Algoritmy k určení trajektorie a vedení po trati pro autonomní soutěžní vozy Trajectory determination and control for autonomous racing Posudky
708 Bauer Lukáš Robotická sekačka Robotic Lawn Mower Posudky
709 Filyó Dominik Řídicí zákony pro autonomní soutěžní vozy Control laws for autonomous racing Posudky
710 Hrych Petr Odhadování vybraných fyzikálních parametrů tramvaje v reálném čase relevantních pro palubní predikci zábrzdné dráhy Real-time estimation of some physical parameters of trams relevant for onboard prediction of braking distance Posudky
711 Malý Jakub Automatické rozpoznávání událostí pro detekci Higgsova bosonu Automatic event recognition for Higgs boson detection Posudky
712 Matouš Josef AcouMan — akustoforetická manipulační platforma AcouMan — Acoustophoretic Manipulation Platform Posudky
713 Němec Michal Plánování pro tým robotů v úloze kooperativní stavby zdi Planning for team of robots in cooperative wall building task Posudky
714 Pritzl Václav Navigace UAV pro úlohu hašení v soutěži MBZIRC UAV guidance for fire challenge of MBZIRC contest Posudky
715 Rouček Tomáš Senzorická fúze pro lokalizaci objektů v obtížných podmínkách mobilním robotem Sensor fusion for object localisation in adverse conditions for mobile robots Posudky
716 Rozsypálek Zdeněk Detekce cihel pro soutěž MBZIRC Brick detection for MBZIRC competition Posudky
717 Rybecký Tomáš Plánování trajektorie pro heterogenní tým v automatizovaném skladu Trajectory planning for a heterogeneous team in an automated warehouse Posudky
718 Šrámek Ondřej Detekce teplonosného média z provozních dat odstředivého čerpadla Heat transfer media detection on a centrifugal pump Posudky
719 Šuster Dan Vizuální sledování a optimalizace trajektorií pro dielektroforetickou manipulaci Visual tracking and trajectory optimization for dielectrophoretic manipulation Posudky
720 Zázvorka Martin Využití rozhodovacích stromů při návrhu pravidel pro detekci poruch technických zařízení budov Application of decision trees to failure detection in HVAC systems Posudky
721 Žižka Martin Modelování závislostí provozních dat pro automatickou kontrolu provozu technického zařízení budov Modelling of operational data dependencies for automatic inspection in building HVAC systems Posudky
722 Číhala Valentýn Poddajné řízení průmyslového robotu Compliant Control of Industrial Robot Posudky
723 Csanda Jakub Interiérová lokalizace bezpilotních prostředků s využitím systému UWB Indoor UAV localization using Ultra-wideband system Posudky
724 Černý Lukáš Algoritmy pro pokročilé řízení polohy pomocí synchronních motorů s permanentním magnetem a bezkartáčových stejnosměrných motorů Algorithms for advanced motion control using permanent magnet synchronous motors and brushless DC motors Posudky
725 Ivanov Mikhail Detekce objektu z fúze informace z barevné kamery a hloubkových dat pro UAV Object detection for UAV from color and depth image Posudky
726 Kovbasjuková Oxana Distribuované řízení na sběrnici SmartWire Device Technology bez master zařízení Distributed control on SmartWire Device Technology without a master node Posudky
727 Majer Filip Detekce chodců v nepříznivém počasí pro autonomní mobilní roboty Pedestrian detection in adverse weather conditions for autonomous mobile robots Posudky
728 Stroot Marcus Kosimulace koordinačních schemat distribuované flexibility Co-Simulation of distributed flexibility coordination schemes Posudky
729 Zahrádka David Optimální řízení autonomního závodního auta F1/10 Optimization-based control of the F1/10 autonomous racing car Posudky
730 de Graaf Niels Simulace AOCS pro APEX CubeSat Simulation of AOCS for APEX CubeSat Posudky
731 Hooper Jack Charles Definice letové obálky pro vertikální přistání Vertical landing flight envelope definition Posudky
732 Le Bonhomme Guillaume FORESAIL-2 AOCS obchodní studie a návrh FORESAIL-2 AOCS trade studies and design Posudky
733 Pereira Roger Zlepšení tepelné konstrukci za studena plynu Jód pohonného systému Enhancement of the Thermal Design of a Cold Gas Iodine Thruster Posudky
734 Rojas Sigala Mauro Eusebio Studie systémů obnovy nosných raket Study of launcher recovery systems Posudky
735 Śmiałek Adam Programový balík pro simulaci a návrh řízení malých satelitů Simulation and control toolkit for small satellite projects Posudky