Diplomové práce 2022

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
754 Gundogdu Can Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami Global localization of mobile robot using randomly placed artificial markers Posudky
755 Minarik Jiří Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla Vehicle active suspension control system Posudky
756 Rozlivek Jakub Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu Automating 3D Scanning of Factory Hall by a Mobile Robot Posudky
757 Rustler Lukáš Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou Visuo-Haptic Uncertainty-Driven Object Shape Completion Posudky