Diplomové práce 2022

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
754 Gundogdu Can Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami Global localization of mobile robot using randomly placed artificial markers Posudky
755 Minarik Jiří Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla Vehicle active suspension control system Posudky
756 Rozlivek Jakub Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu Automating 3D Scanning of Factory Hall by a Mobile Robot Posudky
757 Rustler Lukáš Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou Visuo-Haptic Uncertainty-Driven Object Shape Completion Posudky
758 Belák Jan Řídicí systém pro letadlo s kolmým startem Control system for VTOL aircraft Posudky
759 Boháč Marek Návrh systému pro plánování mise autonomního vozidla Mission planning system for autonomous vehicle Posudky
760 Konopiský Adam Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení Surface Properties Prediction from Images Using Self-Supervised Learning Posudky
761 Kučera Jan Systém pro odhadování stavu nabytí a kondice baterie elektromobilu EV battery pack State of Charge and State of Health estimation Posudky
762 Rutrle Tomáš Využití vestavěného QP solveru pro automotive aplikace Using an embedded QP solver for automotive applications Posudky
763 Souček Pavel Optimalizace zařízení pro získávání vody ze vzduchu Atmospheric water generator optimization Posudky
764 Tyle Ondřej Grafický doprovod tanečního představení Graphic accompaniment of a dance performance Posudky
765 Veselý Tomáš Vývoj brake-by-wire systémů vozu Brake-by-wire system development Posudky
766 Zalihic Harun Epidemiologické modelování a řízení Epidemiological modelling and control Posudky
767 Dusil Jan Použití NLI modelů pro ověřování fakticity sumarizací NLI Models for Assessing Facticity in Summarization Methods Posudky
768 Kashel Bohdan Vývoj metodologie pro identifikaci jízdních parametrů vozu Protection of Driving Corridor with Respect of Various Road Conditions Posudky
769 Twardzik Tomáš Fúze senzorických dat polohy pro autonomní vozidla Autonomous vehicle position data fusion Posudky
770 Vítová Natálie Softwarový nástroj pro konfiguraci radiačního detektoru pro kosmické aplikace Software tool for a configuration of a radiation detector for space applications Posudky