Diplomové práce 2024

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
782 Brož Petr Prediktivní řízení pro robota SK8O Predictive control for the SK8O robot Posudky
783 Masopust Ondřej Návrh systému odhadování stavu a parametrů baterky pro demonstrační vozidlo Vehicle battery state and parameters estimator for demonstration vehicle Posudky
784 Rektoris Martin Sum-product-set modely pro učení hustot pravděpodobnosti stromových dat Sum-product-set networks for density learning of tree-structured data Posudky
785 Šíp Václav Elektrotencefalograf s vysokou hustotou elektrod Electroencephalograph with high electrode density Posudky
786 Veškrna Daniel Sledování jízních pruhů na bázi LIDAR dat pomocí Kalmova filtrování a jeho fúze s kamera daty LIDAR-Based Lane Tracking using Kalman Filtering and its Fusion with Camera-Based Lane Data Posudky
  Begim Danylo Integrace iLLD ovladačů do RTOS Erika Enterprise pro Infineon TC387 Integration of iLLD drivers to Erika Enterprise RTOS on Infineon TC387 Posudky
  Beňo Dominik Robustní řízení orientace cubesat-satelitu Robust attitude control of cubesat spacecraft Posudky
  Janota Jiří Mapování včelí plástve robotem Honeybee comb mapping using a robot Posudky
  Janoušek Jakub Otevřené systémy řízení pohonů na střeních a malých programovatelných obvodech Open-source Motion Control on Mid-range and Small FPGAs Posudky
  Kadlec Tomáš Software framework for live monitoring and statistical analysis of GNSS data Software framework for live monitoring and statistical analysis of GNSS data Posudky
  Kuchař Petr Robustní řízení pro dvounohého robota na kolečkách Sk8o Robust control for the two-wheeled-legged robot Sk8o Posudky
  Lenc Michal Podpora sběrnice CAN FD pro operační systém RTEMS CAN FD Support for Space Grade Real-Time RTEMS Executive Posudky
  Nagy Tomáš Závodění s oponentem pro autonomní auto F1/10 Head-to-Head Racing with F1/10 Autonomous Car Posudky
  Nweke Viktor Návrh procesu inspekce dílu kolaborativním robotem Collaborative robot part inspection process design Posudky
  Sehnalová Karolína Nehladká analýza a princip maxima Nonsmooth Analysis and the Maximum Principle Posudky
  Štefan Jiří Návrh a vizualizace prediktoru skoků pro výukový RISC-V simulátor Branch Prediction with Visualization for RISC-V Educational Simulator Posudky
  Uchytil Adam Zpětnovazební řízení magnetohydrodynamického proudění pomocí metod založených na datech Feedback Control of Magnetohydrodynamic Flow Using Data-Driven Methods Posudky
  Vayhel Tomáš Automatické generování standardizovaných objektů přes rozhraní TIA Openness Automatic generation of standardized objects via the TIA Openness interface Posudky