Diplomové práce 2024

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
  Brož Petr Prediktivní řízení pro robota SK8O Predictive control for the SK8O robot Posudky
  Masopust Ondřej Návrh systému odhadování stavu a parametrů baterky pro demonstrační vozidlo Vehicle battery state and parameters estimator for demonstration vehicle Posudky
  Rektoris Martin Sum-product-set modely pro učení hustot pravděpodobnosti stromových dat Sum-product-set networks for density learning of tree-structured data Posudky
  Šíp Václav Elektrotencefalograf s vysokou hustotou elektrod Electroencephalograph with high electrode density Posudky
  Veškrna Daniel Sledování jízních pruhů na bázi LIDAR dat pomocí Kalmova filtrování a jeho fúze s kamera daty LIDAR-Based Lane Tracking using Kalman Filtering and its Fusion with Camera-Based Lane Data Posudky