Disertační práce 2021

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky


71 Štefan Knotek Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení Consensus and Synchronization in Distributed Estimation and Adaptive Control Diz_71_cz Diz_71_en Jan Lunze Farnaz Adib Yaghmaie Alexander Schirrer
72 Daniel Wagner Validace a verifikace adaptivního řízení pomocí lineárních maticových nerovností Measures and LMIs for V&V of Adaptive Diz_72_cz Diz_72_en Juraj Oravec Alexander Schirrer Tomáš Vyhlídal
73 Jan Dvořák Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem Scheduling Algorithms For Time-Triggered Communication Protocols Diz_73_cz Diz_73_en Lubomír Bulej Ramon Serna Oliver Jiří Novák
74 István Módos Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie Scheduling under energy consumption limits Diz_74_cz Diz_74_en Simon Emde Christian Artiques Harjunkoski Iiro
75 Victor Claerbout Tuhá maziva v nanoměřítku: tribologické chování in silico Solid lubricants at the nanoscale: Frictional behavior in silico Diz_75_cz Diz_75_en
76 Florian Belviso Role strukturální dynamiky při ztrátě energie a odlupování vrstev v přechodových kovových dichalkogenidech The role of structural dynamics in energy dissipation and layer exfoliation in transition metal dichalcogenides Diz_76_cz Diz_76_en