LVM (FAQ)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Může být boot umístěn na logickém disku?

ANO. Podmínkou však je, aby měl GRUB2 zaveden modul lvm a také modul pro příslušný souborový systém (ext2, reiserfs, nebo btrfs). Pokud je LVM skupina postavena nad linuxovým SW RAID1 s metadaty verze 1.2, musí být GRUB2 verze 1.99-rc1 a vyšší, neboť až tato verze má k dispozici modul mdraid1x, který musí být zaveden ještě před modulem lvm! Pokud je tomu obráceně, k načtení LVM skupiny nedojde

Poznámka
grub> ls
(hd0) (hd1) (cd) (cd,msdos1)
grub> insmod mdraid1x
grub> ls
(md/test) (hd0) (hd1) (cd) (cd,msdos1)
grub> insmod lvm
grub> ls
(novinka-boot) (md/test) (hd0) (hd1) (cd) (cd,msdos1)
grub> insmod reiserfs
...

Start systému končí v initramfs

  1. Je třeba zjistit, zdali bylo v parametru root předáno správné zařízení (viz kapitola v manuálu pro GRUB2 - Bloková zařízení v linuxu)
  2. Pokud ano, pak je třeba zkontrolovat zda se sestavila příslušná bloková zařízení která jsou součástí příslušné LVM skupiny. A to výpisem obsahu souboru /proc/partitions
  3. Jsou-li tato zařízení v pořádku, pak je třeba zkontrolovat obsah adresáře /dev/mapper. Není-li tam příslušné zařízení, pak je třeba nejprve přes příkaz dmsetup vytvořit příslušné nody, přes vgscan zjistit zda je LVM skupina v pořádku a pak ji příkazem vgchange nahodit.
  4. V případě že nástroje pro práci s LVM v ramdisku nejsou, je třeba zkontrolovat, zda byl při instalaci nového kernelu nainstalovaný balík lvm2

Rozdělení LVM skupiny

1, Uvolnit zařízení z <výchozí skupiny>, které bude patřit do <nové skupiny>

pvmove /dev/sda /sdb

2, Rozdělit výchozí skupinu

vgsplit <výchozí skupina> <nová skupina> <zařízení z původní skupiny, které bude patřit do nové skupiny>

3, Uklidit disky..


Přesun LVM skupiny na jiný stroj

V případě že potřebujeme přehodit disky na jiný stroj..