Diplomové práce 2021

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
736 Kollarčík Adam Modelování a řízení dvounohého kolového robotu Modeling and control of two-legged wheeled robot Posudky
737 Machálek Jan Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo Digital Lock-in amplifier based on STM32 Nucleo Posudky
738 Mikula Jan Hledání statického objektu ve známém prostředí Search for a static object in a known environment Posudky
739 Velecký Tomáš Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí nelineárního prediktivního řízení Driving envelope protection using nonlinear model predictive control Posudky