Diplomové práce 2021

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
736 Kollarčík Adam Modelování a řízení dvounohého kolového robotu Modeling and control of two-legged wheeled robot Posudky
737 Machálek Jan Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo Digital Lock-in amplifier based on STM32 Nucleo Posudky
738 Mikula Jan Hledání statického objektu ve známém prostředí Search for a static object in a known environment Posudky
739 Velecký Tomáš Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí nelineárního prediktivního řízení Driving envelope protection using nonlinear model predictive control Posudky
740 Čech Josef Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení Day to night image style transfer with light control Posudky
741 Horný Kamil Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování Automatic Trajectory Planning for Robot Welding Posudky
742 Jalůvka Marek TIAGo++: robotický lukostřelec TIAGo++: a robotic archer Posudky
743 Koropecký Viktor-Adam Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase Real-time phase reconstruction for dielectrophoretic micromanipulation Posudky
744 Krška Josef Hyperbolické určování polohy v UWB sítích s nevysílajícím tagem Hyperbolic positioning in UWB networks with non-transmitting tag Posudky
745 Majer Lukáš Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN Object Localization by Spatial Matching of High-level CNN Features Posudky
746 Pospíchal Lukáš Modelování a optimalizace pro zajištění prioritního průjezdu vozidel IZS světelně signalizovanou křižovatkou s využitím komunikace V2X Modeling and optimization for traffic signal preemption for emergency vehicles using V2X communication Posudky
747 Sláma Jakub Rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility Risk Aware Planning for Urban Air Mobility Posudky
748 Turnovec Petr Optimální plánování a řízení dynamiky vozidla Optimal planning and control of vehicle dynamics Posudky
749 Fanta Lukáš Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně The Close Enough Travelling Salesman Problem in the polygonal domain Posudky
750 Halodová Lucie Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty Reactive scheduling of pickup-and-delivery tasks for industrial mobile robots Posudky
751 Pavlín Šimon Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her Web application for visual prediction games Posudky
752 Smrčka Daniel Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem Physical human-machine interaction with a small multirotor helicopter Posudky
753 Valerián Jakub Návrh pokročilého trakčního systému vozu Advanced traction system development Posudky