Bakalářské práce 2015

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2015

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
430 Kubíček Miroslav Přenos dat po Ethernetu mezi vývojovými deskami FPGA Ethernet communication between FPGA development boards Posudky
431 Pavlík Šimon Ustálený stav fuzzy dynamického systému Steady State of Fuzzy Dynamical System Posudky
432 Suslov Andrej Řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů Control system for brushless DC motors Posudky
433 Šarbortová Hana Audio-vizuální detektor řeči Audio-Visual Speech Activity Detector Posudky
434 Blažek Michal Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele Magnifier Glass Implementation for Visually Impaired Users Posudky
435 Burant Jiří Paralelní řešič pro prediktivní řízení Parallel Solver for Model Predictive Control Posudky
436 Bystroň Jiří Detekce vzorů v časových řadách Pattern Recognition in Time Series Posudky
437 Fiala Dominik Řízení inteligentní instalace standardu KNX pro iOS KNX installation control for iOS Posudky
438 Hakl Jan Převodníková deska pro komunikaci s autodráhovou platformou Converter board for communication with slotcar platform Posudky
439 Holešovský Ondřej Deskriptor tváří učený pomocí konvolučních neuronových sítí Face Descriptor Learned by Convolutional Neural Networks Posudky
440 Chaika Hanna Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou Modelling of acoustic plane waves in gases with variable temperature Posudky
441 Kerner Jiří Propojení FPGA s USB portem počítače Connection of FPGA with USB computer port Posudky
442 Kočí Karel Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému Automated overhead analysis of Linux configuration options Posudky
443 Kohout Petr Rozšíření badmintonového stroje Enhancement of the badminton machine Posudky
444 Kubica Vojtěch Návrh komunikačního subsystému pro bezpilotní letadlo Design of Communication Subsystem for Unmanned Aerial Vehicle Posudky
445 Mondek Martin Návrh a realizace modulárního řídicího systému pro malé UAV Small UAV flight control system Posudky
446 Novák Tomáš Detekce artefaktů v mikro-EEG signálech Artefact detection in micro-EEG signals Posudky
447 Novotný Jan Vyčítání, řízení a zpracování signálů z diodového pole spektrofotometru Spectrophotometer photo-diode array control, signal acquisition and processing Posudky
448 Prudek Martin Řízení bezkartáčových motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem Brushless motor control with Raspberry Pi board and Linux Posudky
449 Svoboda Ondřej Hybridní úložiště dat pro simulátor přenosové sítě Hybrid data storage for power grid simulator Posudky
450 Šimíček Jan Detekce pohybu objektu PIR senzory v polární konfiguraci Motion detection using PIR sensors in polar configuration Posudky
451 Vajnar Martin Komunikační middleware ORTE pro OS Android ORTE communication middleware for Android OS Posudky
452 Vlasova Anastasia Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze Communication for distributed control of slot-car vehicular platoon Posudky
453 Vyskočil Tomáš Detekce anomálií v chování uživatelů Detection of Anomalies in User Behaviour Posudky
454 Zelenka David Matlab simulátor pro autodráhovou platformu Matlab simulator for slotcar platform Posudky