Diplomové práce 2023

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
771 Staruch Tomáš Multiagentní systémy pro plánování výroby Multi-agent Systems for Production Planning Posudky
772 Štětka Matěj Tvorba nových výukových materiálů pro předměty využívající LEGO Mindstorms Preparation of new education materials for subjects using LEGO Mindstorms Posudky
773 Švancar Jan Algoritmy vedení po trati pro autonomní vozidlo Autonomous vehicle trajectory tracking algorithms Posudky